Skip to main content

Praha potřebuje nové parky, mosty a výškovou regulaci – ozvučná deska reagovala na první teze Metropolitního plánu

Účastníci šestého setkání Metropolitní ozvučné desky, které se uskutečnilo v sobotu 22. 6. 2013, měli možnost reagovat na první teze Metropolitního plánu. Architekt Roman Koucký, který působí na Útvaru rozvoje hl. města Prahy jako vedoucí odborného pracoviště zodpovědného za tvorbu územního plánu, představil plénu ozvučné desky deset urbanistických tezích, které by měly tvořit základ jednoduchého a obecně srozumitelného územního plánu.

alt

Městské parky, Vltava, výšková regulace, nové mosty či zelený pás kolem Prahy -  teze Metropolitního plánu popisují Prahu jako organický celek, bez jehož znalosti se nemůže podařit správně řešit jednotlivé rozvojové lokality. „Rozhodně se nejedná o konkrétní výkresy územního plánu. Toto jsou myšlenková schémata, která mají sloužit k otevření odborné diskuze,“ zdůraznil úvodem Tomáš Hudeček (TOP09), který jednání předsedal v nové roli pražského primátora.

Teze Kanceláře Metropolitního plánu říkají, že do budoucna bude v rámci globálního trendu trvale udržitelného rozvoje nutné zastavit rozpínání města do krajiny a naopak se soustředit na zlepšování jeho stavu. Ten je definován jednak historií, která zformovala Prahu do podoby pestrého a mnohovrstevnatého města, a jednak krajinou, jejíž hlavní osu představuje Vltava. Řeka však nemá být bariérou nýbrž spojujícím prvkem města. Proto Praha potřebuje nové mosty. Za zvlášť cenné lokality jsou považovány pražské parky. Teze hovoří o potřebě propojovat a znásobovat jejich plochy, dále o nutnosti vytvořit nezastavitelný zelený pás na hranicích města či definovat výškovou regulaci zástavby. „Situace, kdy se téměř kdekoli v Praze může překvapivě objevit vysoký solitér je evidentně špatná,“ dodává Roman Koucký.

Účastníci jednání neupozornili na jiná témata zásadního charakteru, která by mezi předloženými tezemi postrádali, s jedinou výjimkou, kterou tvoří „život ve městě“. Územní plán by podle mnohých hlasů mohl kromě zachycení fyzické kompozice města víc akcentovat lidské činnosti a aktivitu. V tomto ohledu je důležitý způsob propojení Metropolitního plánu s aktualizací Strategického plánu. Potřeba dořešit vztahy mezi oběma koncepčními dokumenty byla zmiňována jako největší výzva probíhající přípravy územního plánu.

„Důležitost tohoto procesu je nepochybná. Proto jsme také posílili Kancelář strategie na Útvaru rozvoje města o externí pracovní skupiny a činnost obou kanceláři je společně koordinována a vzájemně revidována,“ říká Tomáš Hudeček. Metropolitní ozvučná deska se spolu s pražskou veřejností dočká myšlenkových tezí strategického plánu už za dva měsíce v září 2013.

 

Více informací naleznete na www.ozvucnadeska.cz

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles