Skip to main content

Útvar rozvoje hl. m. Prahy představil městským částem teze Metropolitního plánu

Kancelář metropolitního plánu Prahy při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) na pondělní dopoledne 24. června připravila pro zástupce městských částí odborný seminář k obsahu Metropolitního plánu hl. m. Prahy.

alt

Úvodního slova se ujal vedoucí Kanceláře Roman Koucký, který na místě představil hlavní teze připravovaného Metropolitního plánu. V následné diskusi byl pak řečník dotazován například na to, jak bude koncipováno tzv. zelené rozhraní Prahy, nezastavěný a nezastavitelný pás krajiny. Mnoho otázek se týkalo také individuálních problémů konkrétních lokalit, které budou předmětem širší debaty na připravovaných workshopech k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí pro potřeby Metropolitního plánu, které ÚRM odstartuje k 26. červnu 2013.

Přestože je územní plánování a rozvoj města bezesporu klíčovým a hojně diskutovaným tématem, jež navíc bylo ze strany některých starostů mnohokrát kritizováno, semináře se prostřednictvím svých zástupců zúčastnila jen zhruba polovina ze všech 57 městských částí (45 účastníků z 30 MČ). K obsahu Metropolitního plánu se v sobotu 22. června vyjádřili také členové Metropolitní ozvučné desky, poradního orgánu HMP. Více v článku Praha potřebuje nové parky, mosty a výškovou regulaci – ozvučná deska reagovala na první teze Metropolitního plánu.


Teze metropolitního plánu (26 MB)

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles