Skip to main content

Útvar rozvoje hl. m. Prahy se otvírá veřejnosti a „ladí“ Prahu 01. 7. 2013

Zástupci vedení Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) v čele s pověřeným primátorem Tomášem Hudečkem (TOP09), do jehož gesce spadá územní plánování, učinili první krok k většímu otevření této příspěvkové organizace obyvatelům Prahy. V rámci této strategie ÚRM otevře nově koncipované Informační centrum plánování Prahy, zpřístupní veřejnosti část prostor v rámci emauzského areálu a iniciativně se zapojí do kampaně Ladíme Prahu!

alt

Kampaň Ladíme Prahu! je unikátním projektem, ve kterém své síly spojí samospráva města s aktivními uměleckými a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy. Ladíme Prahu! chce vytvářet kreativní partnerství napříč občanskými iniciativami, které zkvalitňují městský prostor, zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi, podporují kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě města. Ochotu spolupracovat s městem mezi prvními deklarovaly čtyři úspěšné festivaly, které působí v pražském veřejném prostoru: Street For Art (www.streetforart.cz), reSITE (www.resite.cz), Zažít město jinak (www.auto-mat.cz) a 4+4 dny v pohybu (www.ctyridny.cz). Cílem této celopražské kampaně je hlavní město, které nebude sloužit jen turismu a zájmům komerčních subjektů, ale bude především „ladit“ s představami svých obyvatel.

Útvar rozvoje města zpracovává klíčové dokumenty správy města, jako jsou územní plán, strategický plán či manuál veřejného prostoru. Tyto dokumenty by už z principu neměly vznikat v laboratorních podmínkách odtržených od reality. Město je živý organismus! Proto věřím, že kampaň bude prospěšná pro obě strany: ÚRM se naučí více komunikovat s veřejností a veřejnost – prostřednictvím občanských sdružení a festivalů – v nás bude mít solventního partnera,“ říká Tomáš Ctibor, 1. zástupce ředitele ÚRM.

Kampaň Ladíme Prahu! Bude probíhat na různých úrovních, bude zahrnovat debaty, semináře, happeningy či veřejná projednávání. "Rozvojový potenciál města spatřuji hlavně v tvůrčím kapitálu jeho obyvatel - tedy v ochotě lidí aktivně se účastnit tvorby města, přinášet objevná řešení a pouštět se odvážně do akčních realizací, i když jde třeba ‘‘jen‘‘ o sousedské grilování v parku nebo instalaci lavičky před domem,“ říká David Kašpar, ředitel festivalu Street For Art.

Otevření Útvaru rozvoje města symbolicky zpečetilo odstranění řetízků bránících vstupu na trávník okolo sídla ÚRM, pověstných „kostek“ architekta Karla Pragera. „Z původní dokumentace emauzského areálu víme, že se s tímto prostranství od začátku počítalo jako s přístupným veřejným prostorem. Ostatně je přirozené, že se nejprve snažíme zamést před vlastním prahem,“ vysvětluje Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru. A náměstek primátora Tomáš Hudeček k tomu dodává: „Velkým cílem naší práce by mělo být zlepšení vztahu Pražanů k veřejnému prostoru – naučit obyvatele veřejný prostor nejen užívat a sdílet, ale také se o něj starat. ÚRM by v tom měl jít příkladem.“

Nedílnou součástí ladění metropole v režii ÚRM a veřejnosti je pak zprovoznění Informačního centra plánování Prahy (tisková zpráva), které právě prochází rekonstrukcí. „Funkční, živé město jde ruku v ruce s kvalitním územním plánováním. Infocentrum bude po vzoru zahraničních středisek Pražanům zprostředkovávat informace o přípravách územního plánu, bude hostit veřejné debaty s odborníky na urbanismus a architekty a bude připravovat tematické výstavy a instalace,“ doplnil Ctibor. Informační centrum by se veřejnosti mělo otevřít začátkem příštího roku.

Kampaň podpořila také Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán Rady HMP.

 

Fotogalerie z tiskové konference a happeningu „ÚRM – Máme otevřeno!“

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles