Skip to main content

Zlepšení přístupu k informacím o územním plánování

Rada HMP schválila zadání veřejné zakázky pro vytvoření informačního systému územně plánovací dokumentace. Každá změna bude mít nově  "vlastní CV" s veškerou dokumentací. Systém tak poprvé umožní přehlednou online publikaci této agendy.

alt

Rada hlavního města Prahy tak reaguje na současnou neudržitelnou situaci. Územní plán byl od svého schválení dotčen více jak 2000 změnami a úpravami. Zároveň se neustále mění právní rámec (nový stavební zákon, novelizace, soudní rozhodnutí). To vše přispívá ke složitosti a obtížnosti agendy s negativním dopadem na transparentnost. Informace jsou dnes udržovány v podobě sdílených excelovských tabulek.

Cílem projektu je zajistit promyšlený způsob správy evidence veškeré dokumentace a definovat transparentní pracovní postupy pro Odbor územního plánu pomocí informačního systému.

"Důsledek pro občany hl. města Prahy je zcela zásadní: díky přehlednému online rozhraní dojde k převratnému zlepšení přístupu k informacím týkajícím se územního plánování. Informace jsou teoreticky přístupné již dnes, avšak ve složitých tabulkách se orientuje jen pár šťastlivců," řekl Tomáš Hudeček, primátor hl. m. Prahy.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles