Skip to main content

První úsek trasy metra D by se mohl začít stavět od stanice Pankrác v roce 2017

Pražští radní včera projednali výstavbu prvního úseku trasy metra D mezi stanicemi Pankrác a Depo Písnice a schválili záměr výstavby trasy metra I.D. Zároveň schválili zařazení projektu do Operačního programu Doprava 2014 - 2020, ve kterém chce Praha získat na výstavbu dotaci z Evropské unie.

alt

„Vzhledem k současné ekonomické situaci jsme s maximálně úsporným přístupem k návrhu a realizaci tohoto projektu zvažovali varianty výstavby. Pro definitivní rozhodnutí ještě zpracujeme finanční harmonogram výstavby v členění na očekávané cizí zdroje a dopady do rozpočtu hlavního města Prahy,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jiří Pařízek.

O kompatibilitě trasy metra D s dosavadními trasami A, B, C rozhodla Rada hl. m. Prahy v prosinci loňského roku, v současné době je zpracována dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Byl vydán kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí a je zpracována dokumentace pro územní řízení v rozsahu trasy Depo Písnice – Náměstí Míru. Územní řízení právě probíhá.

Podle propočtů (úroveň cen rok 2011) představují náklady na výstavbu v nejlevnější variantě 24,69 miliardy korun a následné roční provozní náklady přes 330 milionů korun.

Předběžný harmonogram dalšího postupu přípravy a výstavby trasy I.D metra v rozsahu Pankrác – Depo Písnice předpokládá, že by vlastní výstavba této trasy mohla začít v roce 2017 a v roce 2022 by mohla být uvedena do provozu.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles