Skip to main content

Praha vyhlásila výsledky soutěže o budoucí podobu ostrova Štvanice

Hlavní město oznámilo výsledky architektonické soutěže o novou podobu ostrova Štvanice. Porota složená z odborníků, zástupců volených orgánů a magistrátu se nakonec rozhodla neudělit žádnému návrhu prvenství. Místo toho udělila jedno druhé a dvě třetí místa. O výsledcích ještě definitivně rozhodne rada hlavního města.

alt

„Po dlouhých debatách jsme se rozhodli první cenu neudělit. Štvanice je dlouhodobě neutěšené území a Praha se po dlouhých letech poprvé rozhodla vyhlásit ideovou soutěž o její novou podobu. Není to ale jednoduché, jen sladit podmínky soutěže se zákonem o veřejných zakázkách a soutěžním řádem České komory architektů trvalo několik setkání komise. Je také otázkou, zda lze vůbec rozhodnout o budoucí podobě ostrova bez celkové vize Prahy,“ uvedl k rozhodnutí komise pražský primátor Tomáš Hudeček a dodal: „Ale s pořádáním podobných soutěží teprve nabíráme zkušenosti a mohu říci, že v nich budeme chtít pokračovat. Je to podle mého názoru nejlepší způsob, jak získat z různých oblastí ty nejkvalitnější návrhy.“

Soutěž samotná probíhala dvoukolově. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem 80 návrhů, ze kterých byli čtyři soutěžící vyřazeni. Jeden z návrhů byl podán po uplynutí soutěžní lhůty a tři návrhy neobsahovaly obálku se zpáteční adresou. Porota vybrala osm postupujících do druhého kola, z nichž každý byl oceněn částkou 300 tisíc korun.

Druhou cenu obdržel návrh studia RKAW č. 15, který by se mohl stát partnerem týmů, zpracovávajících v současné době strategické i územně plánovací dokumentace pro hl. m. Prahu. Nabízí různé možnosti vývoje prostorového uspořádání celého ostrova jako integrované součásti města. Byl oceněn částkou 600 tisíc Kč.

Třetí cenu dostaly návrhy č. 23 a 43. První by mohl Praze a jejím občanům přinést nový typ městské krajiny. Štvanici ponechává zelenou, čímž navazuje na tradici pražských ostrovů. Návrh číslo 43. zaujal porotu zejména mimořádně kvalitní analýzou v textové části, kde mimo jiné konstatuje, že budoucí podobu ostrova a jeho okolí nelze v rámci soutěže definitivně „vyřešit“. Zároveň uvádí, že ostrov má v sobě geneticky zakódovanou rekreační roli.  Oba tyto návrhy byly oceněny částkou 400 tisíc korun.

Hlavní město všechny návrhy přijaté do soutěže zpřístupní na 30 dní veřejnosti v Kafkově domě na Náměstí Franze Kafky 24/3, Praha 1 - výstava  proběhne od 10. 12. 2013 do 31. 1. 2014, bude otevřeno denně s výjimkou pondělí takto:

Úterý 13,00 – 18,00
Středa 13,00 – 18,00
Čtvrtek 13,00 – 18,00
Pátek 13,00 – 18,00
Sobota 10,00 – 18,00
Neděle 10,00 – 18,00

 

Fotogalerii s oceněnými návrhy naleznete na Portále hl. m. Prahy.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles