Skip to main content

Odborníci, občané i zastupitelé pokračují v diskuzi o zlepšení dopravy v okolí pražského letiště 02. 1. 2014

Dne 16. 12. 2013 se na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v Emauzích, sešlo téměř 40 zástupců z řad odborných institucí, státních úřadů, ministerstev, soukromých subjektů, municipalit a občanských sdružení na II. setkání Dopravního Fóra Severozápad. Toto fórum založené v rámci evropského projektu D-Air, je jedním z nástrojů pro koordinaci a podporu plánů na snížení emisí CO2 a zkvalitnění pozemní dopravy v okolí letiště.

alt

Účastníci konstatovali, že minulý rok byla přijata řada rozhodnutí a co víc, byly učiněny i praktické kroky k naplnění některých požadavků formulovaných na minulém setkání. Především se to týká přípravy společného integrovaného systému veřejné dopravy pro metropolitní oblast Prahy a další spolupráce Prahy a Středočeského Kraje vyjádřené v Memorandu o spolupráci.

V oblasti dopravní infrastruktury je důležité rozhodnutí o zahájení stavby železnice Praha-Letiště-Kladno a také rozhodnutí středočeského kraje pokračovat zpracováním EIA v přípravě nové trasy komunikace II/240 spojující D8 a R7 v trase která povede mimo obce a města našeho regionu. Špatnou zprávou naopak je, že konečné rozhodnutí o trase severozápadní části Pražského okruhu se příliš nepohnulo z místa.

V oblasti využití alternativních paliv zvláště ve veřejné dopravě zazněly výrazně příspěvky upozorňující na prudký rozvoj elektromobility v posledních letech související s novými technologiemi.

Účastník projektu D-Air – Sdružení obcí a městských částí v okolí pražského letiště PAR – bude v příštím roce pokračovat v trvalém tlaku na realizaci změn investic i systémových opatření, která povedou ke snížení ekologické zátěže z dopravy a ke zkvalitnění veřejné dopravy. K tomu budou využity i zkušenosti z ostatních evropských letištních regionů, které se projektu účastní.

Více informací naleznete na www.airportregion.cz.

You might also be interested in

alt

Prague moves to make flats cheaper. An amendment to the city’s building regulations addresses parking requirements in new buildings and renovations.

alt

The transformation of Rohan and Libeň Island will be designed by 4 teams. An expert committee will decide on the best design proposal in Spring 2023

alt

Ten times bigger than Stromovka Park: Prague announces an international landscape design competition for the Confluence Periurban Park

All articles