Skip to main content

Veřejnost se přišla vyjádřit k novým pravidlům pražské výstavby 14. 2. 2014

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) ve středu večer uspořádal veřejný seminář týkající se Pražských stavebních předpisů. O pravidla, která například určují, kolik prostoru má být vyhrazeno pro parkování nebo jak vysoké mohou pražské stavby být, byl velký zájem. Ve velkém zasedacím sále sídla IPR Praha ve Vyšehradské ulici se sešlo téměř 200 občanů ke konstruktivní debatě.

alt

„Současný předpis řeší problémy města v 19. století, ale neřeší problémy současného města," započal diskuzi Pavel Hnilička, vedoucí pracoviště pro Pražské stavební předpisy.

Veřejnost nejvíce zajímalo téma výškové regulace zástavby, parkování, standard veřejných prostranství nebo pravidla regulující reklamu ve městě.

IPR Praha uspořádal seminář nad rámec povinností plynoucí ze stavebního zákona v souvislosti s nově nastaveným přístupem otevřenosti a komunikace. „Uspořádání veřejného semináře velmi vítám. Je zřejmé, že se v Praze pozitivně mění přístup ke komunikaci dokumentů vznikajících na IPR,“ chválí změnu přístupu k procesu plánování Prahy člen Komise pro územní rozvoj za Prahu 8, architekt Petr Kučera.

Připomínky k návrhu Pražských stavebních předpisů je možné uplatnit elektronicky (psp@ipr.praha.eu) nebo písemně na adresu IPR Praha do 18. 2. Po jejich vyhodnocení a zapracování bude návrh předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení. „Předpokládáme, že by novela vyhlášky mohla být schválena v dubnu nebo květnu 2014,“ uzavírá Hnilička.

Více informací naleznete na www.iprpraha.cz/psp

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles