Skip to main content

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Česká komora architektů kritizují způsob, jakým radnice Prahy 7 vyhlásila soutěž na řešení Letenské pláně

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) reaguje na vyhlášení soutěže Prahy 7 „Vize nové podoby Letenské pláně a  Letenských sadů“. IPR hodnotí zadání jako neprofesionální a populistické a obává se, že vedení Prahy 7 citlivé téma urbanistického řešení Letenské pláně a sadů nevhodně politizuje a zatahuje do předvolební kampaně.

alt

„IPR odmítá postup vedení Prahy 7, který nemůže přinést dobrý výsledek,“ říká architekt Jan Šépka, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR. Místopředseda České komory architektů Pavel Hnilička dodává, že aktivita Prahy 7 přímo odporuje smyslu urbanistických soutěží. „Je v ostrém rozporu se soutěžním řádem hlavně z důvodu, že soutěžícím není známa odborná porota a nejsou přesně stanovená kritéria výběru nejlepšího návrhu,“ upřesňuje Hnilička. Z tohoto důvodu jsou z její účasti předem vyřazení zkušení autorizovaní architekti.

„Zadání kritizované soutěže nevypovídá o tom, že proběhla potřebná diskuze a prověřování oblasti a podmínek soutěže,“ přidává další bod kritiky Šépka z IPR. Radnice Prahy 7 nekonzultovala zadání soutěže s odborníky z IPR ani s Českou komorou architektů přesto, že své konzultace poskytují zdarma. Podle Šépky bylo ve 20. století na Letenskou pláň vyhlášeno několik soutěží, všem ale, na rozdíl od současné soutěže Prahy 7, předcházela důkladná diskuze nad zadáním.

Praha se v současnosti snaží zlepšit kvalitu investic ve veřejných prostranstvích. Na IPR vznikla v únoru 2014 Kancelář projektů a soutěží, která zajišťuje, aby investicím města do veřejných prostranství předcházela koncepční příprava například formou profesionálně vyhlášených architektonických soutěží. Ve čtvrtek 19. června Praha vypsala architektonickou soutěž na ideové řešení Malostranského náměstí ve spolupráci s IPR a ČKA.

 

Soutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů na webu MČ Praha 7

You might also be interested in

alt

Prague moves to make flats cheaper. An amendment to the city’s building regulations addresses parking requirements in new buildings and renovations.

alt

The transformation of Rohan and Libeň Island will be designed by 4 teams. An expert committee will decide on the best design proposal in Spring 2023

alt

Ten times bigger than Stromovka Park: Prague announces an international landscape design competition for the Confluence Periurban Park

All articles