Skip to main content

Pražské stavební předpisy 21. 8. 2014

Pražské stavební předpisy (PSP) přibližují standard stavební regulace v Praze vyspělým evropským městům. Nově Pražské stavební předpisy rozpracovávají a doplňují zejména urbanistické vztahy, které byly doposud opomíjeny. V případě dotazů k PSP nebo zájmu o placený seminář k PSP pro odbornou veřejnost pište na kontakty zde.

alt

>>> Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2018)

Hlavní témata PSP

Pražské stavební předpisy přibližují standard stavební regulace v Praze vyspělým evropským městům. Těžiště nového předpisu se přesunulo k řešení soudobých problémů města, spojených zejména s rozpadem městské struktury, a s tím souvisejících ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů. Nově Pražské stavební předpisy rozpracovávají a doplňují zejména vztahy urbanistické, které byly doposud opomíjeny.

Novelizace PSP

Rada hl. m. schválila v úterý 23. 10. 2018 novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP), která upouští od povinnosti, aby každá obytná místnost byla prosluněna 1. března. Tato povinnost bránila tomu, aby mohly vznikat čtvrti podobné Vinohradům nebo Dejvicím. Nově také umožní, aby byty přeměněné na kanceláře, mohly být opět kolaudovány jako byty. Praha se tím přidává ke státům jako Nizozemsko, Německo či Dánsko.

Více informací k proslunění v tiskové zprávě

Nejčastější dotazy (FAQ)

Vzhledem k tomu, že se po představení Pražských stavebních předpisů objevilo hodně dotazů, přinášíme shrnutí těch nejčastějších >>> FAQ

Reakce na nepravdivá tvrzení

Kolem pravidel pro výstavbu v Praze vznikla celá řada nepravd a mýtů, které jsou součástí tlaku předvolebních kampaní a zájmových skupin v oblasti reklamy. Uvádíme je na pravou míru: reakce na nepravdivá tvrzení

Dokumenty ke stažení

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2018)

 

Diagram odstupového úhlu pro ověření odstupu od okolních budov dle bodu 2 přílohy č. 1, respektive § 28 odst. 1 PSP

Diagram_odstupovy_uhel-A4_tisk.pdf

Diagram odstupového úhlu k tisku na formát A4 v odpovídajícím měřítku.

Diagram_odstupovy_uhel_block_m.dwg

Diagram_odstupovy_uhel_block_mm.dwg

Vektorový blok ve formátu dwg pro vložení do výkresu – ve dvou variantách, pro výkres v milimetrech a pro výkres v metrech.

 

Prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP

V souvislosti s původním zněním Pražských stavebních předpisů byly zveřejněny následující prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP:

 

Zóny města - parkovací stání – vymezení dle přílohy č. 3 k §32 Kapacity parkování – Mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání. Ke stažení v plném rozlišení zde.

 

Dalším souborem jsou údaje, které vytvářejí informační podporu pro územní rozhodování zejména stavebním úřadům, ale i dalším subjektům participujícím na územním rozvoji hl. m. Prahy. Tato data byla zpracována v rámci přípravy Územně analytických podkladů 2014.

 

Výšky obvodových linií staveb - údaje o výškách linií tvořících obvod objektů (viditelné od měřítka 1:10 000)

Výškové charakteristiky stávající zástavby (v nepřímé vazbě na § 25 a 26)

 

Materiály, které sloužily jako podklad při přípravě Pražských stavebních předpisů

V rámci příprav Pražských stavebních předpisů IPR Praha provedl detailní analýzu dosavadního předpisu, stejně jako rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní Evropy. Tyto analýzy jsou k dispozici zde.

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles