Skip to main content

Praha zabodovala v Bruselu. Představila transformaci plánování metropole

V rámci 12. ročníku prestižního evropského týdne regionů a měst Open Days se Praha prezentovala změnami, které prodělala během posledních dvou let v oblasti strategického plánování a rozvoje. Svou vizí pro město se zviditelnila mezi nejvýznamnějšími městy Evropy.

alt

Open Days jsou již tradiční klíčovou akcí evropské regionální politiky, během které se na workshopech a debatách každoročně setkává na šest tisíc zástupců lokálních, regionálních, národních a evropských institucí. Tyto dny vnímají města a regiony jako příležitost ukázat své pokroky v oblasti urbanistického rozvoje.

Praha se letos představila zásadním obratem v plánování metropole. O systémové změně tvorby koncepce hlavního města promluvil na úterním workshopu „Specialised cities: The key to success“ Tomáš Ctibor, pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).  Dvacetiminutovým příspěvkem s titulem „Nový strategický rámec pro Prahu“ upoutal soustředěnou pozornost vysoce postavených úředníků a zástupců akademické sféry i byznysu z více než dvaadvaceti zemí.

Záležitosti, které Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy řeší, se velmi podobají tomu, čím se zabývá celá řada dalších evropských měst. Došli jsme k základnímu poznání, že všechny složky plánování města musí být provázané, a že musí koordinovaně směřovat k jedné společné a dlouhodobé vizi,“ říká Tomáš Ctibor. Praha nejvíc zaujala právě tím, jak IPR Praha zavádí reformovanou politiku soudržnosti do praxe.

Cílem bylo představit naši unikátní metodu přípravy všech strategických materiálů najednou a naši snahu zapojit do příprav koncepčních dokumentů co možná nejširší okruh zainteresovaných aktérů, jako jsou městské části, veřejnost, renomovaní odborníci, magistrát a mezinárodní subjekty, což se díky skvělé spolupráci s Pražským domem podařilo,“ doplňuje Ctibor.

Stěžejním přínosem dnů evropské regionální politiky, jejichž hlavními organizátory jsou Evropská komise a Výbor regionů, je možnost sdílení zkušeností dobré praxe a navázání přeshraniční spolupráce. „Heslem letošního ročníku Open Days byl „Společný růst-investice pro lidi”. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k účasti zástupce Prahy na tak významné akci a napomoci zviditelnění hlavního města před publikem z celé Evropy,“ říká ředitelka Pražského domu v Bruselu Lucie Čadilová

V živé diskuzi, kterou prezentace Prahy vyvolala, zazněly pochvalné komentáře k vytvoření nezávislé komunikační platformy. Účastníci ocenili, že se IPR Praha zaměřuje na rozvoj spolupráce ve středoevropském regionu a umožňuje další výměnu zkušeností a informací na mezinárodním poli prostřednictvím realizovaných projektů.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles