Skip to main content

CityMakers

Města se neustále mění. Staví se nové domy, silnice, železnice, parky, školy, sídliště. Staré ustupuje novému, město se rozrůstá a zároveň přetváří. Nejvíce očividný způsob revitalizace města jde zpravidla tzv. ze shora dolů (top-down): stát, magistrát nebo radnice, případně developeři či velké firmy postaví velkou budovu, silnici, či celou městskou čtvrť.

Existují ale také změny na první pohled o dost nenápadnější. Změny mnohem menšího měřítka a zároveň se stejně důležitým dopadem na rozvoj města. Takové změny mohou vycházet například i z občanských iniciativ – takzvaně zespoda (bottom-up).

Zkuste si vzpomenout na kavárnu ve vašem okolí, kterou pár nadšenců otevřelo s tím, že v ní budou zaměstnávat sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené. Nebo oblíbený hudební klub ve staré továrně, komunitní centrum na sídlišti se skateparkem, programem pro seniory a hodinami jógy a boxu (a kavárnou). Lokální dopad takovýchto aktivit je obrovský. Často se totiž nachází v lokalitách a místech s tím nejlevnějším nájmem (těch nejméně atraktivních) a zároveň se jedná o aktivity se silným potenciálem vytvářet novou značku místa – nové vnímání ulic, náměstí, starých industriálních areálů nebo celých čtvrtí. Proto se lidem, kteří tyto a podobné aktivity provozují, říká CityMakers.

Kdo jsou CityMakers?

CityMakers jsou lidé, kteří se aktivně zhostí konkrétního problému či nedostatku (např. nevyužité nemovitosti v zanedbané čtvrti) a ze své vlastní iniciativy, bez větší podpory státu či radnice řeší daný problém lokality (např. nedostatek služeb či volnočasového vyžití).

Proto jsou CityMakers z pohledu IPR Praha spíše "bottom-up plánovači", kteří se podílí na revitalizaci města. Bottom-up plánování je postaveno na principu schopnosti místních občanů nejlépe vyhovět aktuálním potřebám dané lokality či města.

Obecně se jedná o kreativní projekty se sociálním přesahem, které napomáhají občany propojovat a společně tak sdílet město. CityMakers často spoluvytváří kruhovou ekonomiku (circular economy), která navrací hodnotu tomu, co společnost považuje za nepoužitelný odpad. Tímto recyklovaným „odpadem“ mohou být staré budovy, rozbitá kola. Projekty CityMakers jsou také většinou dlouhodobě soběstačné, což znamená, že jsou dostatečně inovativní a splňují společenskou poptávku natolik, že jsou schopné se dlouhodobě (po počátečním impulsu např. dotacemi nebo nízkým nájmem ve staré budově) udržet a fungovat samostatně v tržní ekonomice.

Projekt Prague CityMakers

Pro optimální vývoj města je potřeba smysluplně propojit bottom-up a top-down metody a skrz vzájemné doplňování integrovat aktivní občanství a městskou politiku. To přesně je cílem projektu Prague Citymakers, který má na svědomí Kancelář participace IPR Praha.

Cílem projektu je zviditelnění CityMakers v očích veřejnosti a městských institucí – zejména městských částí a hlavního města Prahy, kteří jsou často vlastníky nevyužitých budov a areálů. Rádi bychom iniciovali dialog mezi pražskými Citymakers a správou majetku města a vlastníky nevyužitých budouv. Rádi bychom zviditelnili a podpořili kreativitu a inovační potenciál toho, co může vzniknout na základě propojení občanských a městských podnětů, prostředků a kapacit. Rádi bychom také motivovali další občany, kteří například hledají svou vysněnou práci či podnikání, aby se také stali CityMakery. Pro ně připravujeme uspořádat řadu setkání v CAMPu a vytvořit databázi know-how pro ty, kteří by se v budoucnu chtěli stát CityMakery.

You might also be interested in

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

alt

Prague has presented the future of the arterial road. It will serve traffic while offering quality public space.

All articles