Skip to main content

Otázka č. 9 - Odstup stavby od oken obytných místností stávajících budov (§ 28)

Podle § 28 se posuzuje odstup stavby od oken obytných místností stávajících budov. Slouží k tomu odstupový úhel zjištěný podle přílohy.

Je správný tento postup?
1.) Naskicuji návrh do situace podle obrázku 2.
2.) Objekt, který je na obrázku nešrafovaný, je stávající posuzovaný objekt, šrafované jsou ostatní objekty včetně mého záměru.
3.) Zjistím, kde jsou v sousedních budovách okna obytných místností a vyznačím si do situace jejich polohy.
4.) To, co je na obrázku vyznačeno vzhledem ke kolečku, vyzkouším pro všechny kriticky položená okna sousedních budov.
5.) Pak se podívám, kde se kružnice protne s mnou navrženou budovou, změřím úhel, zjistím, zda je alespoň 45°. Když ano, je to v pořádku, když ne, musím obrys budovy upravit.
6.) Pak si vykreslím řezy a úhel 45° svisle, pokud se někde protne se stěnou mé budovy, tak ji snížím.
7.) Když se odstupový úhel protne s obrysem jiné stávající budovy, tak mne to nezajímá.

Uvedený popis s odkazem na obrázky, jež jsou součástí přílohy č. 1 pražských stavebních předpisů, je v pořádku.

Principem regulace je odstupový úhel, který vymezuje minimální volný prostor před oknem obytné místnosti stávajícího objektu, a to kombinací půdorysné výseče 45° a vertikálního limitu v úhlu 45°. Výseč lze orientovat různým směrem, nelze ji však přiblížit k fasádě posuzovaného okna na méně než 25° a nelze ji sčítat z částí.

Posuzuje se vždy okno obytné místnosti stávajících objektů ve vztahu k  navržené stavbě. Okna navržené stavby se podle § 28 pražských stavebních předpisů neposuzují.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles