Skip to main content

3D model Prahy

Hlavní město Praha disponuje detailním digitálním 3D modelem zástavby, terénu a zeleně pro celé své území. 3D model je důležitým podkladem při koncepčním plánování výstavby, výškových regulacích a územním rozhodování. Model zástavby je pravidelně aktualizován, aby byla zajištěna stálost jeho kvality.

>>> Aplikace 3D modelu zde

Na adrese www.iprpraha.cz/3dmodel najdete 3D model celé Prahy. Aplikace se zobrazováním využití, vlastnictví nebo počtu pater pro budovy umožňuje také navigaci v území.

V aplikaci je možné vyhledávat podle adresy. Dům, který hledáte, se v mapě automaticky obarví. O každé budově se pak uživatel dozví, kolik má podlaží, jak je využívaná, kdo vlastní danou parcelu, a případně i to, který subjekt veřejné správy dům spravuje.

Díky aplikaci si lidé mohou vychutnat i pohledy z nejznámějších pražských vyhlídek. Aplikace umí uživatele přenést na 24 míst, odkud se dá metropole obdivovat.

Aplikace dále umožňuje nastavit datum a denní dobu, v níž si chcete dané místo prohlížet. Proto je možné sledovat, jak se osvětlení jednotlivých míst v průběhu roku proměňuje, nebo zjistit, jak se během dne mění stíny ve Vaší ulici. Aplikace také umožňuje měnit podkladovou mapu - uživatelé tak mají na výběr mezi technickou mapou a leteckými snímky.

Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) zobrazuje zemský povrch bez vegetace, budov a dalších antropogenních útvarů. Model vznikl na základě leteckých snímků doplněných o podrobná měření pro tvorbu 3D technické mapy.

3D model zástavby

Model zástavby je tvořen budovami na celém území Prahy. 


 

3D model zeleně

Zeleň je reprezentována jednotlivými objekty, pro které je použit zjednodušený 3D model stromu v různé velikosti. Model zeleně vznikal paralelně s modelem zástavby, ale již nebyl aktualizován.

Digitální model povrchu

Od roku 2015 je k dispozici digitální model povrchu (DSM), který vznikl moderní metodou autokorelace obrazových bodů z leteckých měřických snímků. Digitální model povrchu na rozdíl od digitálního modelu terénu zobrazuje zemský povrch včetně všech objektů, které se na něm nacházejí. Tento typ digitálního modelu poskytuje lepší rozlišení a větší podrobnost. Využívá se především při aktualizaci stávajících 3D modelů a jako velmi detailní podklad pro analýzy a vizualizace. 

 

Podrobné informace o 3D modelu Prahy, jeho součástech a technických parametrech na www.geoportalpraha.cz.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles