Skip to main content

3D model Prahy

Hlavní město Praha disponuje detailním digitálním 3D modelem zástavby, terénu a zeleně pro celé své území. 3D model je důležitým podkladem při koncepčním plánování výstavby, výškových regulacích a územním rozhodování. Model vznikal fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých snímků v letech 2000 až 2008. Poslední aktualizace dat zástavby proběhla v roce 2016 a dat terénu v roce 2018. Přesnost modelu zástavby je minimálně 0,5 m a přesnost modelu terénu minimálně 1 m. Model zástavby je pravidelně aktualizován, aby byla zajištěna stálost jeho kvality.

>>> Aplikace 3D modelu zde

Na adrese www.iprpraha.cz/3dmodel najdete 3D model celé Prahy. Aplikace se zobrazováním využití, vlastnictví nebo počtu pater pro budovy umožňuje také navigaci v území.

V aplikaci je možné vyhledávat podle adresy. Dům, který hledáte, se v mapě automaticky obarví. O každé budově se pak uživatel dozví, kolik má podlaží, jak je využívaná, kdo vlastní danou parcelu, a případně i to, který subjekt veřejné správy dům spravuje.

Díky aplikaci si lidé mohou vychutnat i pohledy z nejznámějších pražských vyhlídek. Aplikace umí uživatele přenést na 24 míst, odkud se dá metropole obdivovat.

Aplikace dále umožňuje nastavit datum a denní dobu, v níž si chcete dané místo prohlížet. Proto je možné sledovat, jak se osvětlení jednotlivých míst v průběhu roku proměňuje, nebo zjistit, jak se během dne mění stíny ve Vaší ulici. Aplikace také umožňuje měnit podkladovou mapu - uživatelé tak mají na výběr mezi technickou mapou a leteckými snímky.

Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) zobrazuje zemský povrch bez vegetace, budov a dalších antropogenních útvarů. Model vznikl na základě leteckých snímků z roku 2010 doplněných o podrobná měření pro tvorbu 3D technické mapy, která proběhla v některých, především záplavových, územích v letech 2005–2008. Poslední aktualizace proběhla v roce 2018.

3D model zástavby

Model zástavby je tvořen budovami na celém území Prahy. Pořizování modelu probíhalo v letech 2001 až 2008, po poslední aktualizaci odpovídá model stavu území v roce 2016.


3D model zeleně

Zeleň je reprezentována jednotlivými objekty, pro které je použit zjednodušený 3D model stromu v různé velikosti. Model zeleně vznikal paralelně s modelem zástavby, ale již nebyl aktualizován.

Digitální model povrchu

Od roku 2015 je k dispozici digitální model povrchu (DSM), který vznikl moderní metodou autokorelace obrazových bodů z leteckých měřických snímků. Digitální model povrchu na rozdíl od digitálního modelu terénu zobrazuje zemský povrch včetně všech objektů, které se na něm nacházejí. Tento nový typ digitálního modelu poskytne lepší rozlišení a větší podrobnost, jeho přesnost je 0, 25 metrů. Využívá se především při aktualizaci stávajících 3D modelů a jako velmi detailní podklad pro analýzy a vizualizace. Model je aktualizován v ročním intervalu.

 

Podrobné informace o 3D modelu Prahy, jeho součástech a technických parametrech na www.geoportalpraha.cz.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles