Skip to main content

IPR Praha má nového ředitele

Respektovaný architekt a dosavadní proděkan Fakulty architektury ČVUT Petr Hlaváček se dnes stal novým ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jeho cílem je více zapojit veřejnost do plánování rozvoje Prahy.

alt

Rada hl. m. Prahy dnes schválila jmenování nového ředitele, kterého doporučila komise složená z politiků i odborníků. „Je to první otevřené výběrové řízení, v jehož komisi měli převahu odborníci nad politiky. To dává novému řediteli silný mandát. Jmenování pana Hlaváčka je zároveň velkým krokem k širšímu zapojení veřejnosti do plánování pražského rozvoje,“ uvedl náměstek primátorky Matěj Stropnický.

„Chceme navázat na pozitivní směr, který Praha nabrala v posledních letech. Musíme dokončit provázaný systém územního plánování včetně strategického a územního plánu,“ řekl Hlaváček. Rozvoj Prahy se podle něj neobejde bez úzké spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, městskými částmi, odborníky, ale i širokou veřejností.

Pro IPR Praha je v současné době klíčové dokončit Strategický plán, který nastaví dlouhodobý směr, kam se Praha bude vyvíjet. Další prioritou je dokončení Metropolitního plánu, nového územního plánu Prahy. Ten musí projít širokou společenskou debatou od odborníků přes městské části až po širokou veřejnost. V neposlední řadě institut v současné době vytváří Manuál participace, který umožní městským částem více zapojit občany do procesu plánování.

Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct uchazečů. Jejich koncepce rozvoje iPR Praha si můžete přečíst zde.

Ing. arch. Petr Hlaváček (53) je architekt a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 působí jako pedagog. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj. Roku 1993 působil jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. Založil architektonickou kancelář R. U. A. a Headhand architekti.

You might also be interested in

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

alt

Prague has presented the future of the arterial road. It will serve traffic while offering quality public space.

All articles