Skip to main content

Nová lávka pro pěší a místa pro relax u řeky. Císařský ostrov a lepší soužití s řekou

Největší pražský ostrov čeká změna. Rozšíří se čistírna odpadních vod, což nabízí možnost upravit ostrov tak, aby se stal příjemným místem pro trávení času a zároveň respektoval okolní krajinu. Na náplavce u Trojské lávky je nyní k vidění výstava o soužití s řekou v minulosti, současnosti a budoucnosti, která mimo jiné představuje základní principy plánované revitalizace ostrova.

V horizontu 3 let se Císařský ostrov pomění. Projekt počítá s vybudování nové lávky pro pěší, po které půjde přejít na pravý břeh a do zoologické zahrady. Lépe se na ostrov Pražané dostanou i díky nové autobusové lince z Holešovic a vodní tramvaji z Karlína.

Navržené úpravy projektu zároveň chtějí přimět návštěvníky trávit čas u řeky. Právě kolem ní by se měla koncentrovat i většina rekreačních aktivit. Vznikne například okružní cyklistická a jezdecká trasa kolem celého ostrova.

Zásadní pro revitalizaci ostrova je také vytvoření potůčků a říčních ostrůvků uprostřed, které vytvoří unikátní prostor pro hru a odpočinek dětí i dospělých. Zároveň poslouží i jako opatření proti velké vodě – při povodních dá řece více místa.

“Na řece jsme závislí stejně jako v minulosti, rozdíl však je, že na to snadno zapomínáme,” uvádí ředitel IPR Praha Petr Hlaváček. “Znovu se proto učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a ne proti ní.”

O soutěžním workshopu

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v loňském roce uspořádal společně s městskými částmi sérii soutěžních workshopů na úpravu Císařského ostrova a jeho bezprostřední okolí. Vítězný návrh architektonické kanceláře Pelčák a partner byl nyní dopracován do celkové koncepce řešení největšího pražského ostrova. Během tohoto léta bude dopracována studie proveditelnosti, která projektu dá finanční a časový rámec, spolu s plánem konkrétních projektů.

Více informací zde


O výstavě 

Od 2. 6. do 31. 8. je na náplavce u Trojské lávky k vidění výstava s názvem Obnova soužití s řekou – výstava o minulosti, současnosti a budoucnosti Trojské kotliny.


 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles