Skip to main content

Centrum architektury a městského plánování 13. 2. 2017

CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování. Jeho hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP poslouží nejen architektům, projektantům a investorům, ale stejně tak městským částem, neziskovým organizacím a všem občanům jako základní zdroj přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města. 

 

CAMP otevře dveře prvním návštěvníkům 21. září 2017.

Více informací zde.

 

Kromě své základní funkce informačního centra nabídne CAMP také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím se z veřejných debat, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Garantem a realizátorem CAMP je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

 

CAMP bude sídlit na stejné adrese jako IPR Praha, tedy v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství v modernistických budovách z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt 20. století Karel Prager (autor mj. budovy Nové scény Národního divadla či bývalého Federálního shromáždění – dnes Národní muzeum). 

CAMP je novým prostorem v rámci Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). Zatímco posláním IPR Praha je zpracovávání strategických, urbanistických a územně rozvojových vizí a dokumentů, CAMP bude středobodem veřejného zdroje informací a diskurzu o rozvoji Prahy.

 

 

 

Co je CAMP?

  • CAMP je místem/prostorem (na mapě Prahy a mentální mapě architektury a urbanismu jako oboru)
  • CAMP je infocentrum (platforma pro zprostředkování stavu a vizí o podobě města veřejnosti - trvalá součást expozice)
  • CAMP je univerzální výstavní sál (krátkodobé tématické expozice)
  • CAMP je kolbištěm aktérů (veřejnost, developeři, veřejná správa, samospráva, projektanti)

 

Co CAMP nabízí?

CAMP chce být otevřenou platformou, „základním táborem“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení hlavního města České republiky. IPR Praha proto nabízí prostory a nástroje CAMP k užití třetím stranám a vybízí všechny subjekty zainteresované na rozvoji města ke vzájemné spolupráci.

 

Investorům nabízíme možnost prezentovat veřejnosti své nové stavební projekty na vysoké odborné i komunikační úrovni.

Neziskovým organizacím umožňujeme využívat výstavní a přednáškové prostory CAMPu pro pořádání workshopů a veřejných debat.

Vysokým školám nabízíme možnost využívat přednáškový sál pro sto lidí vybavený špičkovou AV technikou včetně možnosti záznamu či přímého přenosu akce na internetu.

Základním a středním školám umožňujeme navštěvovat vzdělávací programy zaměřené na problematiku architektury.
a plánování města šité na míru dětským posluchačům.

Umělcům a architektům umožňujeme podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací.

Začínajícím profesionálům umožňujeme využívat unikátní projekce 20x4 mpro veřejné i soukromé prezentace.

Studentům umožňujeme klidné a příjemné prostředí studovny s prezenční knihovnou obsahující české ale zejména zahraniční tituly v oblasti architektury, urbanismu, plánování měst, designu atp.

Nakladatelstvím odborné literatury dáváme možnost prodávat své publikace skrze knižní obchod přímo v prostorách CAMP.

Organizátorům architektonických soutěží umožňujeme vystavovat soutěžní návrhy v profesionálních výstavních podmínkách.

 

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Štěpána Bärtla (bartl@ipr.praha.eu, 723 657 669).

 

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles