Skip to main content

Ředitel/ka Sekce detailu města

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy hledá ředitele/lku nově ustavené Sekce detailu města. Hlavním poslání sekce je:

 • zpracování celoměstsky významné koncepční dokumenty hlavního města Prahy v oblasti veřejného prostoru
 • doporučování nebo nastavování nástrojů a mechanismů, umožňující efektivní a systémové plánování a tvorbu veřejného prostoru
 • zpracovávání a koordinace přípravy metodik pro tvorbu veřejných prostranství, koncepcí a projektů v oblasti architektury a urbanismu
 • zastupování hlavního města Prahu jako účastníka všech řízení ve věcech územního plánování, jako sousední obce ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona.
 • zajištění koncepční dokumentace pro rozvoj veřejného prostoru a staveb financovaných z veřejných rozpočtů, zpracování podkladů a zajištění podmínek pro urbanistické a architektonické soutěže na území hlavního města Prahy.

Koho hledáme a na čem byste pracovali?

Náplň práce:

 • řízení nově ustanovené sekce a koordinace činnosti tří kanceláří se zaměřením na:
  • tvorbu a celoměstské koncepce kvalitního veřejného prostoru
  • přípravu a realizaci architektonických soutěží
  • agendu spojenou ze zastupováním hl. m. Prahy jako účastníka územního řízení
  • vedení městských projektů a soutěží
 • jednání s vedením města, odbory magistrátu, městským organizacemi, odbornou veřejností
 • zodpovědnost za vytváření a naplňování strategických cílů sekce a zajištění jejich souladu s vizemi organizace a koncepcemi rozvoje města

 

Hledáme kandidáta/tku, který/á má:

 • schopnost vést a motivovat tým talentovaných odborníků
 • proaktivní a flexibilní přístup k řešení komplexních úkolů a dokáže uvažovat v širších souvislostech
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, dokáže nalézat kompromis
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • profesionální přístup a otevřenost

Jaké požadavky byste měli splňovat?

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vysokoškolské magisterské vzdělání, relevantní praxe minimálně 5 let
 • autorizace v oborové komoře výhodou
 • zkušenosti s vedením týmu a řízením
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti městských projektů a plánování měst
 • orientace v právních předpisech:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících zákonů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
 • trestní bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

 • prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu v nastavování procesů v souladu vizí organizace
 • atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy (v areálu, jehož součástí je moderní Centrum architektury a městského plánování)
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + příplatek za vedení, osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, 3 sickdays, stravenky, služební počítač, mobilní telefon, asistent/ka

Přihláška

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • datum a podpis

 

K žádosti přiložte:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • Vypracovaný koncept vize rozvoje Sekce detailu města na IPR Praha (o rozsahu 5 normostran textu)

 

Předpokládaný nástup do funkce: nástup možný ihned

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

k rukám paní JUDr. Zdeňky Zenkerové, Ph.D., ředitelky Sekce právní a ekonomické

Vyšehradská 57/2077

128 00 Praha 2

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Sekce detailu města IPR Praha – neotvírat“.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles