Skip to main content

Workshop pro místní zainteresované subjekty věnovaný problematice inteligentní domácí péče (Smart Home Care)

Ve dnech 31. srpna a 1. září Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádal ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) a městskou částí Praha 7 seminář pro zainteresované subjekty, který se věnoval tématu „Moderní technologie asistivní a zdravotní péče při poskytování formální a neformální péče“. 

alt

Pozváni byli mezinárodní a místní odborníci a zainteresované subjekty, aby si vyměňovali poznatky a diskutovali o aktuálních a budoucích možnostech domácí péče. 

Místní odborníci představili situaci v pražské pilotní městské části – Praze 7. Radní Prahy 7 pro sociální věci Jakob Hurrle představil strategické cíle městské části pro seniory, které se zaměřují zejména na podpůrný systém, který má seniorům pomoci zůstat déle doma a zůstat déle soběstačnými. Dále vystoupil pan Vácha z UCEEB, který účastníky seznámil s průběžnými výsledky studie zaměřené na Prahu 7.

Workshopu se zúčastnili také mezinárodní odborníci z norského Stavangeru a z německého Fraunhoferova institutu. Pan Bøe, vedoucí oddělení technologií v oblasti sociální péče v nemocnici Helsehuset ve Stavangeru, představil vybrané technologie, které se používají k poskytování tísňové a asistenční péče seniorům, a vysvětlil význam péče o seniory. Pánové Schmidt a Suska z Fraunhoferova institutu obohatili workshop svými prezentacemi věnovanými rámci a možnostem projektu Triangulum, datovým platformám, využívání elektronické mobility i možnostem financování pilotních projektů. Odborníci se s účastníky workshopu podělili o své mezinárodní zkušenosti a řešení a v rámci kulatého stolu zahájili diskuse o možné budoucnosti Prahy 7.

Workshopu se zúčastnilo několik zainteresovaných subjektů z oblasti místní politiky, poskytovatelů formální a neformální péče, seniorů i akademiků a odborníků na technologie. Cílem workshopu bylo motivovat místní zainteresované subjekty k tomu, aby si rozšířily obzory v oblasti možných technologických řešení, budoucích projektů a spolupráce.

Workshop se uskutečnil v rámci 6. pracovního balíčku projektu Triangulum jako součást školení Follower City. IPR Praha spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) a městskou částí Praha 7 na projektu inteligentní domácí péče. UCEEB provádí výzkum mezi seniory, pečovateli a poskytovateli péče v Praze 7 s cílem zjistit, jaké jsou jejich potřeby z hlediska dostupnosti a poskytování péče. Reakce účastníků na workshop byla pozitivní a pořadatelé se těší na další spolupráci s místními zainteresovanými subjekty.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles