Skip to main content

Inspirativní projekty 11. 11. 2020

V rámci projektů v Trojské kotlině a krajině řeky se inspirujeme zajímavými zahraničními projekty, které pracují s prvky protipovodňové ochrany. Organizujeme exkurze a zveme zajímavé odborníky z praxe a sdílíme tak zkušenosti.

Exkurze - realizace protipovodňové ochrany v Německu

IPR v listopadu 2019 zorganizoval exkurzi do Německa po stopách integrovaných projektů protipovodňové ochrany v kontextu krajiny a historických památek. Exkurze zahrnovala návštěvu sedmi realizovaných projektů, z nichž čtyři leží na řece Regnitz, další na řece Kronach a poslední na řece Muldě na území Saska. Exkurze se také účastnili představitelé pražského magistrátu, členové zpracovatelských týmů a pražské ZOO.

Report z exkurze

Referenční projekty a architektonická studia

Projekt revitalizace řeky Istar (Mnichov)

Projekt zahrnuje revitalizaci dříve kanalizovaného úseku řeky Isar v délce 8 kmv Mnichově (tzv. Isar pian). Na počátku 19. století byla řeka Isar typickou divokou alpskou řekou se štěrkovými náplavovými ostrovy a písečnými břehy neustále měnící své koryto. Avšak v polovině 19. století po opakovaných záplavách, které sužovaly části města Lehel, Au a Thal započala hydraulická regulace a řeka byla zkanalizována.

Hlavním cílem projektu bylo dosažení větší kontroly průběhu povodní, podpoření biodiverzity a rekreační­ho využití.

Projekt revitalizace řeky Isar na IPR Praha prezentovala také Daniela Schaufuss z odboru civilního inženýr­ ství Mnichovské radnice. V rámci její návštěvy proběhl také pracovní workshop a naši zaměstnanci se spolu s kolegy z Magistrátu HMP účastnili exkurze v Mnichově.

Harald Neu Architekt BDA

Hlavním zaměřením architektonické kanceláře Harald Neu Architekt BDA je interdisciplinární územní plánování zaměřené na ochranu před povodněmi a poradenství při projektech městské výstavby. Architekt Harald Neu jakožto odborník na tuto tematiku přijal naše pozvání a prezentoval projekty týkající se protipovodňové ochrany vCAMPu.

Zároveň u nás proběhl také interní workshop s projekčními týmy zaměřen na protipovodňovou ochranu Trojské kotliny, kterého se účastnili mimo jiné také představitelé pražské ZOO a zástupci Magistrátu HMP.

Prezentace

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

Danish architects to transform Prague's main railway station into Št'astný Hlavák (“Happy Hlavák”).

All articles