Skip to main content

Pražané jsou s životem v hlavním městě spokojení, trápí je však doprava

Většina Pražanů je se svým životem spokojena. Jsou spokojeni zejména s podmínkami života v jejich bydlišti, a to bez ohledu na to, v které části města žijí. Tyto data ukazuje analýza Studie kvality života Pražanů, kterou vydal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Mimo to se v ní věnuje oblastem trhu práce, životnímu prostředí či dopravě, která Pražany trápí nejvíce.

Doprava silně ovlivňuje spokojenost lidí s kvalitou jejich života. Zhruba 73 % Pražanů je spokojeno s veřejnou dopravou. Oproti tomu 36 % je nespokojeno s dopravou automobilovou, zejména kvůli zácpám a parkování. Studie také poukazuje na ty, kteří do Prahy pouze dojíždějí za prací, ale nebydlí v ní. Pravidelně takto do Prahy cestuje zhruba 180 tisíc lidí. IPR proto vytvořil video, které má za cíl upozornit na problémy ve způsobu pohybu po Praze.

„Vymyslel jsem srovnání kola, městské hromadné dopravy a auta proto, abychom vůbec začali otevřeněji přemýšlet o tom, jak se po městě pohybujeme. Často totiž děláme pouze věci na které jsme zvyklí a příliš je neměníme. Praha ale začíná ukazovat nové možnosti,“ vysvětluje Ivan Gabal, externí poradce IPR, že důvodem, proč srovnávací video vzniklo není jen porovnání a zjištění hlavních výhod a nevýhod jednotlivých dopravních prostředků, ale i popud, aby se lidé nezdráhali využívat i jiné způsoby dopravy než na které jsou zvyklí. Praha totiž začíná nabízet nové možnosti pohybu jako jsou například sdílená kola či koloběžky.

Praha je navíc mezi evropskými metropolemi mimořádná tím, že se jedná o město pěší vzdálenosti. Obzvláště po centru a jeho okolí se dá dostat téměř všude pěšky. Kromě toho má nadprůměrně dobrý systém městské hromadné dopravy – dle studie výzkumného centra Centre for Economic and Business research pátý nejlepší na světě. Problémem jsou však auta, která trápí více než třetinu Pražanů. 

Přibližně čtvrtina lidí, kteří jezdí autem, je doplňována 180 tisíci lidmi, kteří každodenně dojíždějí do města pracovat a i z nich podstatná část jezdí autem. Na vnějším okruhu má Praha 600 000 aut denně v pohybu, kromě dopravních aut a kamionů. To pak způsobuje ve městech zácpy a problémy s parkováním.

S dopravou navíc úzce souvisí životní prostředí v Praze, kterému se analýza taktéž věnuje. Automobilová doprava je největším znečišťovatelem ovzduší v Praze, protože produkuje nejvíce prachových částic. Automobilová doprava kromě znečištění ovzduší také přispívá k zvýšenému hluku ve městě. Na řadě rušných pražských komunikací hladiny hluku překračují hygienické limity. Automobily totiž najedou po městě o trojnásobek kilometrů více než před 30 lety a o 20 % kilometrů více než před 15 lety.

„Dopravní situace v Praze se v době koronaviru proměnila a je teď na nás všech, abychom rozhodli, co je pro nás a pro město příjemnější. Je proto důležité volit, v jakých situacích využít jaký dopravní prostředek,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles