Skip to main content
Analýza infrastrukturních potřeb Prahy se skládá celkem z 14 částí – první se věnuje demografickému vývoji v Praze (který významně ovlivňuje budoucí nároky na veřejnou vybavenost), dalších 13 částí je zaměřených na jednotlivé vybrané typy občanské vybavenosti.

Složky veřejné infrastruktury jsou například polikliniky, základní školy, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, sportovní areály, parky, lesy a lesoparky, knihovny nebo potravinářské prodejny. Jaké je jejich zastoupení v jednotlivých částech Prahy? Kde jsou nedostatky a jak postupovat v projektech nové bytové zástavby?

 

Shrnutí analýzy:

  • obsahuje aktuální infrastrukturní potřeby v Praze (v kapitolách 2)
  • dále obsahuje pravděpodobné potřeby na základě aktuálních projektů výstavby bytových domů v Praze (v kapitolách 3) a potřeby spojené s očekávaným demografickým vývojem do roku 2030 (v kapitolách 4)
  • analýza je koncipována jako „nulová varianta“, aby bylo zřejmé, jaké potřeby by nebyly pravděpodobně uspokojeny bez výstavby nové infrastruktury, tj. v analýze uvedené potřeby mohou být pozitivně ovlivněny (uspokojeny) promyšlenou výstavbou nové infrastruktury příslušné občanské vybavenosti v následujících letech