Skip to main content

Pozvánka na seminář o vyhodnocování lokalizačních dat mobilních operátorů

IPR Praha ve spolupráci s ROPID zve na odborný seminář se zaměřením na vyhodnocování lokalizačních dat mobilních operátorů. Seminář představí projekty „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města" a „Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy" realizované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

alt

Seminář se bude konat ve středu 13. 4. 2022 od 9:30 v prostorách CAMPu

Cílem semináře je přiblížit účastníkům nejdůležitější části obou projektů, mezi které v první řadě patří metodika vyhodnocování dat. Následně budou prezentovány různé scénáře jejich využívání, tedy i způsob vyhodnocování nově vzniklých datových zdrojů a jejich zpřístupnění jednotlivým uživatelům. Neméně důležité je představení technologického zázemí, které umožňuje práci s těmito daty. 

 

Program semináře:

9:00–9:30 Přivítání a oficiální zahájení semináře

9:30–10:00 Seznámení se s projekty IPR a ROPID

10:00–10:45 Metodika zpracování dat

10:45–11:30 Praktické scénáře IPR

11:30–12:15 Praktické scénáře ROPID

12:15–13:00 Přestávka, občerstvení

13:00–13:20 Technologické zázemí

13:20–13:40 Uživatelé dat

13:40–14:00 Směřování do budoucna

14:00 Zahájení diskuze

 

Prosíme o potvrzení účasti e–mailem na adrese gardonova@ipr.praha.eu, ideálně do 6. 4. 2022.

You might also be interested in

alt

Tomáš Bojar, director and a recent winner of the Czech Lion Award, is filming a documentary about the Vltava Philharmonic Hall

alt

Prague moves to make flats cheaper. An amendment to the city’s building regulations addresses parking requirements in new buildings and renovations.

alt

The transformation of Rohan and Libeň Island will be designed by 4 teams. An expert committee will decide on the best design proposal in Spring 2023

All articles