Skip to main content

Praha se zaměří na budoucnost veřejné vybavenosti. IPR zpracuje prognózu vývoje obyvatelstva

Radní hl. m. Prahy dnes rozhodli o zpracování prognózy vývoje obyvatelstva za účelem efektivnějšího plánování veřejné vybavenosti. Zejména jde o školy a školky, projekt se však zaměří i na zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportoviště nebo například domovy pro seniory. Prognózu zpracuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a bude každé dva roky aktualizována.

alt

Dlouhou dobu město přistupovalo k budování občanské vybavenosti až poté, kdy začala chybět. Tento materiál je výkopem k novému, systematickému přístupu. Díky využití současných geografických a statistických softwarů, odborného přístupu a dobré spolupráci všech stran by měl vzniknout materiál na špičkové úrovni, který nám umožní připravovat projekty v předstihu dříve, než budou zoufale chybět,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček. 

Klíčovou částí bude analýza vybavenosti mateřskými a základními školami. Jde o aktuální téma, které je ovlivněné růstem porodnosti v posledních letech a rezidenční výstavbou bez dostatečné vybavenosti. Výstupy budou sloužit jako podklad pro přípravu nové občanské a sportovní vybavenosti. Dále také jako podklad pro vyjednávání s developery ohledně jejich příspěvku na veřejnou vybavenost lokality, do které vstupují. 

Výstupy projektu budou sloužit především jako poklad pro zpracování Strategie rozvoje školství, zároveň jde o důležitý podklad pro odbory Magistrátu při řešení nároků městských částí na rozpočet města. Praha už dlouhodobě poukazuje na nedostatečné kapacity a potřebu budovat a dostatečně vybavovat školská zařízení. Obzvláště v této migrační době jsou tyto výstupy pro město zcela stěžejní,“ říká radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Prognóza zmapuje předpokládané scénáře vývoje počtu obyvatel a veřejné vybavenosti pro území Prahy v podrobnosti jednotlivých městských částí a některých vybraných území, kde se předpokládá dynamický nárůst počtu obyvatel, tedy zejména brownfieldy a rozvojová území. Bude vycházet z nejnovějších dat ze Sčítání lidu, domů a bytů. Novinkou bude i zpřesněná modelace rozvojových oblastí Prahy, aby se dala vybavenost plánovat v předstihu. Prognózu zpracuje IPR.

První částí bude demografická prognóza v intervalu pět let do roku 2050 ve více variantách budoucího vývoje, do které vstupují data platného územního plánu a jeho změn, připravovaného Metropolitního plánu a záměrů na provedení změn v území. Varianty budoucího vývoje budou obsahovat realistickou, maximální, střední i nulovou migraci obyvatel. Druhou částí je analýza a prognóza veřejné vybavenosti, která analyzuje současný stav a budoucí potřeby vybraných typů veřejné vybavenosti,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Celkem dojde ke zpracování analýzy a prognózy veřejné vybavenosti v těchto oblastech: školství (mateřské, základní a střední), zdravotnictví (praktičtí lékaři, polikliniky), sociální služby (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), kultura (kulturně komunitní centra, knihovny), rekreace (parky, dětská hřiště, veřejná sportoviště), sport (sportovní areály), obchod (potravinářské prodejny). S ohledem na zodpovědnost města v oblasti zajišťování infrastruktury veřejné vybavenosti je prioritou analýza stavu a potřeb regionálního školství. Prognóza bude dokončena ještě v tomto roce.

You might also be interested in

alt

Prague moves to make flats cheaper. An amendment to the city’s building regulations addresses parking requirements in new buildings and renovations.

alt

The transformation of Rohan and Libeň Island will be designed by 4 teams. An expert committee will decide on the best design proposal in Spring 2023

alt

Ten times bigger than Stromovka Park: Prague announces an international landscape design competition for the Confluence Periurban Park

All articles