Skip to main content

Která městská část je nejzelenější a která nejhlučnější? Nejen na tyto otázky odpovídá aplikace Katalog městských částí

277 kulturních zařízení na Praze 1, 116 ha zeleně na Praze 7, 14 kmznačených cyklotras na Praze 4. Webová aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zobrazuje nejrůznější informace o všech 57 městských částech i o Praze jako celku. Databáze obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR šest let starou aplikaci nyní kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.

alt

Katalog městských částí zobrazuje data IPR zpracované pro účely Územně analytických podkladů, která jsou vztažena ke konkrétní městské části. Paleta informací, které katalog nabízí, je opravdu široká – vedle základních informací jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje databáze i mnohem méně obvyklé informace – například počet nákupních center, počet aktivních společností nebo třeba počet obyvatel na jednoho lékaře. Zjistit se zde dá také to, kolik lidí z městské části denně odjíždí pryč za prací a kolik naopak dojíždí. 

Každé město a primárně Praha je velký komplexní systém. Pokud chceme plánovat zodpovědně a ve všech souvislostech, bez potřebných dat se neobejdeme. Díky tomu pak můžeme lépe určit, ve které městské části chybí škola, kde Pražané nemají v docházkové vzdálenosti park nebo třeba tramvaj, kde je třeba postavit supermarket. Velkou výhodou Katalogu městských částí je i to, že data lze mezi sebou porovnávat,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Aplikace nyní nově umožňuje porovnávání vybraných dat pomocí grafu a také nabízí využití dat jednotlivých metrik pro vlastní analýzu díky nabídce stažení v různých formátech.

Katalog městských částí slouží nejen samosprávám, komunálním politikům či těm, kteří se zabývají územním plánováním, ale také široké veřejnosti. Oceňují ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou, a samozřejmě také obyvatelé, kteří si mohou dohledat zajímavé informace o místě, kde žijí, či si naopak dle preferovaného zázemí vybrat místo, kde by žít chtěli. Nyní jsme tuto široce prospěšnou aplikaci rozšířili o nové funkce a data,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

V katalogu lze například zjistit, že nejvyšší počet pracovních příležitostí lidé najdou na Praze 1 či že nejvyšší hustota zalidnění je na Praze 2. Co se veřejné vybavenosti týče, v počtu nejvíce domovů se seniory vede Praha 10, naopak nejnižší kapacita mateřských škol je na Praze 6. Praha 17 „vede“ s nejvyšším počtem nezaměstnaných osob, stejná městská část však zároveň vynaložila největší investice v přepočtu na obyvatele. 75,9 % obyvatel Prahy 4 žije v oblastech s překročeným limitem nočního hluku, podle demografické prognózy IPR je Praha 4 zároveň na prvním místě s výhledem na nejvyšší počet obyvatel v roce 2050. 

 „Jsem hrdý na to, jak IPR využívá a dále pracuje s daty, které shromáždí. Využíváme je denně v našich studiích, analýzách, doporučeních. Naši práci tento měsíc ocenila i společnost Esri, která IPRu udělila jedno z nejprestižnějších světových ocenění na poli dat a geografie, a to právě za dlouhodobou práci s daty a jejich využití pro městské plánování a zmírnění dopadů na klimatickou změnu,“ doplňuje Boháč.

Aplikaci Katalog městských částí najdete zde.

You might also be interested in

alt

Prague moves to make flats cheaper. An amendment to the city’s building regulations addresses parking requirements in new buildings and renovations.

alt

The transformation of Rohan and Libeň Island will be designed by 4 teams. An expert committee will decide on the best design proposal in Spring 2023

alt

Ten times bigger than Stromovka Park: Prague announces an international landscape design competition for the Confluence Periurban Park

All articles