Skip to main content

Z Ústí nad Labem do Prahy za půl hodiny. Praha prověřuje umístění nádraží, metra i tramvaje na severu Prahy

Správa železnic připravuje projekt vysokorychlostní trati (VRT) z Ústí nad Labem do Prahy. Rada hl. m. Prahy ukládá Institutu plánování a rozvoje hl. m. (IPR) prověřit ve spolupráci s železničáři záměr výstavby nového terminálu VRT přímo na území hlavního města, a to v lokalitě mezi Letňany, Čakovicemi a Ďáblicemi. Spolu ním IPR prověří i rozvoj navazujícího území, na kterém se nachází velké množství nevyužitých ploch. Studie bude hledat i možnosti napojení případného terminálu na městskou kolejovou dopravu jako metro nebo tramvaj.

alt

Studie severní části Prahy má za cíl prověřit vybudování zastávky pro plánovanou vysokorychlostní trať obdobně jako se to plánuje na východě Prahy. Studie, která se bude věnovat kromě dopravy také krajině i urbanismu, má za cíl navrhnout umístění terminálu, vznik nových budov a jejich napojení na již existující výstavbu i vznik nového parku. Studie také zhodnotí napojení na stávající i uvažovanou síť městské dopravy, která by pomohla tuto část Prahy lépe propojit s centrem města. Uvažuje se také nad prodloužením linky metra či tramvajové trati. 

„Na Smíchově se nám podařilo vytvořit projekt tzv. multimodálního hubu, místa, kde se dá přestoupit mezi vlakem, metrem, tramvají, autobusem a parkovištěm P+R a B+R. Něco podobného bychom mohli vybudovat i na severu Prahy vedle dálnice D8. Zároveň je potřeba dbát na to, aby byla infrastruktura vhodně zapojena do struktury města a krajiny,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

V současnosti je okolí Letňan neprostupné území, které je přetížené auty, a navíc je špatně dostupné městskou hromadnou dopravou. Umístění terminálu by tak bylo impulzem pro rozvoj celé lokality a dotvoření celé čtvrti. Lepšímu propojení pomůže chystaná tramvajová trať, která napravuje nevhodné ukončení trasy metra C v Letňanech mimo obytnou čtvrť. Tramvajová trať propojí stanici metra C Ládví s Čakovicemi. Lidé tak budou moct přímo dojet směrem na Palmovku, Želivského nebo do centra města.

„Spolu s novou tramvajovou tratí dojde ke zhodnocení stávající tramvajové trati Kobylisy – Sídliště Ďáblice, jejíž význam po zprovoznění prodloužené trasy metra C z Ládví do Letňan výrazně poklesl. Z těchto důvodů je žádoucí zahájit přípravu nové tramvajové tratě, která bude prodloužením od stávající smyčky Sídliště Ďáblice až k železničnímu uzlu Nádraží Čakovice. Tam plánujeme i výstavbu nového parkoviště P+R,“ dodává Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

U Nádraží Čakovice by měl vzniknout přestupní terminál na železnici, který by měl fungovat i pro lokální autobusovou síť a být napojen na cyklistickou stezku. 

„V současnosti je sever Prahy nedořešenou lokalitou plnou transformačních a rozvojových ploch. Celou lokalitu charakterizují přetížené výpadovky z Prahy a nedobré propojení MHD. Nová studie tak pomůže nastartovat rozvoj lokality. Nemá ale za cíl řešit jen dopravní stavby. V týmu by měli být také urbanisté a krajinářští architekti, kteří navrhnou, jak dnes neprostupné území dotvořit či kam umístit park, po kterém místní už dlouho volají,“ komentuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles