Skip to main content

Seifertova ulice plná zeleně pomůže v boji s klimatickou změnou

Rada hlavního města odsouhlasila budoucí podobu jedné z nejvýznamnějších žižkovských ulic – Seifertovy. Koncepční studie byla schválena spolu se studií, která slouží jako podklady pro pilotní projekt hospodaření s dešťovou vodou uvnitř města. Kromě samotné Seifertovy ulice získá novou tvář také náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí. Obě studie zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. (IPR) spolu s ateliérem Archum architekti a vodohospodářskou společností Aqua procon. Cílem je zlepšit podmínky pro chodce i pěší, vyřešit složitou dopravní situaci a zmírnit důsledky klimatické změny.

alt

Proměna Seifertovy ulice má za úkol zlepšit nejenom vizuální tvář ulice, ale zejména podmínky pro chodce a cyklisty. V ulici přibydou nová stromořadí a další zeleň. Upraveny budou povrchy chodníků a vyřešena bude i dopravní situace. Řešení dopravy bylo široce diskutováno a prověřováno. Na základě požadavku Městské části Praha 3 je třeba v dalších fázích přípravy ještě podrobněji prověřit co nejlepší uspořádání jízdních pruhů v oblasti mezi křižovatkou Bulhar směrem k odbočení do Italské.

„Obě studie byly v průběhu přípravy zadání i během zpracování prezentovány veřejnosti, která se mohla k budoucnosti lokality vyjádřit. Těší mě, že panuje shoda mezi všemi důležitými aktéry. Studie totiž byly projednány i se zástupci městské části Praha 3, s orgány památkové péče i ochrany prostředí. Studie byla také představena i zástupcům důležitých vlastníků v území, zejména domu Radost, a. s., Vysoké školy ekonomické a Gymnázia Karla Sladkovského,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora. 

Již dříve Rada hlavního města rozhodla o stabilizaci profilu tramvajové trati a rozmístění tramvajových zastávek v Seifertově ulici, aby mohl Dopravní podnik projektovat jejich rekonstrukci. Přilehlé okolí projde proměnou dle schválené studie. 

„Nová Seifertova ulice výrazně vylepší podmínky pro chodce a cyklisty. Pražané se mohou těšit na nová stromořadí i další zeleň. Zároveň budeme využívat i nejmodernější modro-zelenou infrastrukturu, díky které zadržíme dešťovou vodu, aby se při velkých srážkách nezaplavovala křižovatka Bulhar a mohli jsme ji použít pro stromy a jiné rostliny,“ říká Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

Studie srážko-odtokových poměrů navrhuje principy jak využívat a zadržovat dešťovou vodu v území, aby zabránila škodám vznikajícím zaplavování křižovatky Bulhar při extrémních srážkách. Dalším úkolem je využít dešťovou vodu k zavlažování stromů a zeleně, a tím přispívat ke zmírňování důsledků klimatické změny. 

„Těší mě, že hospodaření s dešťovou vodou je již součástí téměř všech projektů v Praze, díky čemuž pomáháme boji s klimatickou změnou. Seifertova ulice je však prvním „nezeleným“ projektem, na kterém otestujeme tato opatření v praxi,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Řešené území nakonec nezahrnuje prostor křižovatky U Bulhara a okolí hlavního nádraží, které jsou řešeny samostatnými projekty.

 

 

 

 

 

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles