Skip to main content

Zelené Trojmezí. Ke studii, která ochraňuje krajinu, se nyní může vyjádřit veřejnost

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval na základě pověření Rady hlavního města návrh krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Lokalita, která je obklopená zástavbou městských částí Praha 4, 10, 11 a 15, je z převážné části zahrnuta v přírodním parku Hostivař–Záběhlice. Cílem studie bylo ochránit přírodní hodnoty Trojmezí, podpořit jeho začlenění do kontextu okolních čtvrtí a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. K návrhu studie se nyní mohou vyjádřit obyvatelé, místní aktéři a vlastníci pozemků.

alt

Trojmezí je důležitou lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic, kteří využívají místo jako park. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti bylo pro území pořízeno několik studií vlastníků a občanských sdružení, žádný návrh však nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto magistrát společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. Na základě tohoto memoranda byl IPR pověřen vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu. 

Návrh studie navazuje na předchozí úvahy a studie lokality Trojmezí. Jelikož ale město nechce, aby vznikl dokument do šuplíku, bez znalosti reálné poptávky obyvatel Prahy, celé práci předcházela řada setkání s odbornou a laickou veřejností, včetně jednání s vlastníky pozemků v území. Podobným způsobem se může každý ke studii vyjádřit i nyní,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Cílem studie bylo definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. Vše bylo skloubeno v návrhu studie, která klade důraz na respektování širokého údolí Botiče, maximální ochranu nezastavitelných ploch v okolí vodních toků a stabilizaci kompaktně zastavěného území okolo Trojmezí. 

Je důležité připomenout, že dohodu o území nezískáme bez zapojení vlastníků, a proto bude návrh opět konfrontován také s jejich představami. Cílem je získat podklad, nad nímž bude možné skutečně zahájit přípravu konkrétních aktivit, eventuálně jednat o případných výkupech pozemků,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.  

S návrhem studie se veřejnost může seznámit v informačním a participačním kontejneru IPR, který je otevřen od pondělí 3. do čtvrtka 6. října na ploše u Obchodního centra Cíl na Zahradním Městě. Následně se přesune k Normě u Toulcova dvora, kde ho bude možné navštívit od pondělí 10. do čtvrtka 13. října. 

Obyvatelé se mohou účastnit některé z komentovaných vycházek přímo v území Trojmezí či zanechat k návrhu studie své komentáře a připomínky, a to buď přímo v participativním kontejneru či pomocí online ankety. Podněty budou následně předány zpracovatelům při tvorbě finální podoby studie, která bude představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022. 

Otevírací doba kontejneru a informace o vycházkách:

3. 10.– 6. 10. 2022:
  • Pondělí 3. 10. / 12:00–18:00
  • Úterý 4. 10 / 12:00–18:00 + od 16:30 komentovaná vycházka, sraz u retenční nádrže přímo v území
  • Středa 5. 10. / 8:00–14:00
  • Čtvrtek 6. 10. / 12:00–19:00
10. 10. – 13. 10. 2022:
  • Pondělí 10. 10. / 12:00–18:00
  • Úterý 11. 10. / 12:00–18:00 + od 16:00 komentovaná vycházka přímo od kontejneru
  • Středa 12. 10. / 8:00–14:00
  • Čtvrtek 13. 10. / 12:00–19:00

 

Studie je zveřejněna na webové stránce www.iprpraha.cz/trojmezi.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles