Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Vyhledat sekci a kancelář
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář územní koordinace
Kancelář změn územního plánu
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce informačních technologií
Kancelář ICT
Sekce vnějších vztahů
Kancelář technické produkce
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Albrecht Petr MgA. DiS. (SPR/ARCH)

dokumentátor

Balkizov Aslanbek Ing. (INFR/KTI)

specialista technické infrastruktury

Bareš Vít Bc. (SPI/KVA)

vývojář aplikací

Baron Bohdan Mgr. (SPI/KPD)

vedoucí kanceláře KPD

Baroš Andrej Mgr. (SPI/KVA)

vývojář aplikací

Bartecká Gabriela (SDM/KÚK)

administrativní a spisová pracovnice

Bärtl Štěpán Mgr. (SVV/CAMP)

vedoucí kanceláře CAMP

Bauerová Martina Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Běhunková Petra (SPR/ROZ)

referentka majetkové správy

Belecová Patricie BcA. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka

Benedikt Vojtěch Ing. (INFR/KDI)

specialista udržitelné mobility

Binko Marek Bc. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Bláha Václav (SPR/ARCH)

archivář

Blanár Samuel Bc. (SPI/KVA)

vývojář aplikací

Boháč Ondřej Mgr. (RED)

ředitel

Borecký Pavel Ing. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Borovská Anna MgA. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Brabec Tomáš RNDr. Ph.D. (SRM/KAM)

specialista analýz města - senior

Brašničková Daniela Ing. (SPI/KMD)

specialistka základního mapového díla

Brlík Milan MSc. (SVV/PAR)

vedoucí kanceláře PAR

Březáková Hana Ing. (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Břízová Barbora Ing. (INFR/KZI)

krajinářská architektka

Bukovský Martin Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Buriánová Marcela (SPR/ROZ)

účetní

Caha Ivo RNDr. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Čálek Martin Ing. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Částka Lukáš (ICT/ICT)

vedoucí kanceláře ICT

Čížkovská Michaela Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka - seniorka

Čtyroký Jiří Mgr. Ph.D. (SPI)

ředitel sekce SPI

Daňková Marcela Mgr. (SDM)

asistentka

Deyl Jiří Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt - senior

Dohnalová Martina Ing. arch. (SRM/KRČ)

architektka

Doubek Jan Ing. arch. (SRM/KRČ)

doubek@ipr.praha.eu

Drábková Martina Ing. (RED)

interní auditorka

Drahota Jan Ing. (SDM/KZP)

vedoucí kanceláře KZP

Drda Filip Ing. (SPI/KVA)

specialista databázových a serverových systémů

Dvořáková Alena Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Dvořáková Nina Mgr. Ph.D. (SRM/KAM)

specialistka analýz města

Eisenberger Judita MUP. (RED/KRE)

specialistka zahraničních vztahů - seniorka

Eliáš Vojtěch Bc. (SVV/CAMP)

programový koordinátor

Ent Zdeněk Ing. arch. (INFR/KZI)

architekt

Fasurová Tereza Mgr. (SVV/PAR)

specialistka participačních procesů

Fedina Martin Mgr. (SPR/VEZ)

koordinátor veřejných zakázek - senior

Fejfar Martin Mgr. (INFR/KZI)

vedoucí kanceláře KZI - autorizovaný projektant úz. systémů ekol. stability

Fišer Jan Ing. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Fořtová Jana Ing. (SPI/KMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Gardoňová Alžběta Ing. (SPI/KPD)

datová analytička

Gloser Matěj Ing. (SPI/KPD)

datový analytik

Hacklová Veronika (INFR)

koordinační pracovnice

Hainc Jaromír Ing. arch. Ph.D. (SRM)

ředitel sekce SRM

Hák Karel Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Hamráková Júlia Mgr. (SRM/KSU)

architektka

Haňkovská Anna (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Hanzlová Michaela Ing. (SRM/KMP)

architektka

Havlová Zdeňka Ing. arch. Ph.D. (SRM/KAM)

vedoucí kanceláře KAM

Hegerová Lenka Bc. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka

Hendrych Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Heres Adam

pracovník vztahů k veřejnosti

Heřman Pavel (SPR/ARCH)

archivář

Hladík Jan akad. arch. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Holubová Mária Ing. (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Hospodka Pavel Ing. (INFR/KDI)

specialista udržitelné mobility

Hrubý Jakub Ing. (SRM/KAM)

specialista analýz města

Hříbal Vojtěch Bc. (SPI/KMD)

vedoucí kanceláře KMD

Hříchová Vendula Mgr. (SPR/PRAV)

právnička

Chadimová Jakubová Barbora (SPI)

asistentka

Chládková Eva (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Irová Jana Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Jaklová Markéta (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Jakubčíková Viktória Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Janáčková Jana (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Jankovič Ján MSc. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Janoušová Soňa Ing. (SVV)

programová koordinátorka

Jaroš Jiří Ing. (SRM/KSU)

specialista analýz a prognóz - senior

Jebavý Libor Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Jelínková Jana Ing. (SPR/ROZ)

vedoucí kanceláře ROZ - správce rozpočtu

Kadlas Jan Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Kadlecová Tereza Ing. (RED/PER)

specialistka rozvoje zaměstnanců

Kebza Martin Mgr. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Kloudová Barbora Ing. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka

Kočička Petr Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Kohák Pavel (ICT/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Kolář Martin Ing. (ICT/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Kopicová Jana (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Kopp Lukáš Ing. arch. (SRM/KAM)

specialista analýz městna

Korejs Daniel (INFR/KTI)

konstruktér - analytik

Korvasová Dušana Ing. arch. (SRM/KRČ)

architektka

Kosková Zuzana Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Koukalová Martina Mgr. Ph.D. (SPR/ARCH)

vedoucí kanceláře ARCH

Kovaříková Lucie Ing. (SPI)

specialistka inovací geoinformačních systémů - seniorka

Králová Renáta Mgr. (RED/KRE)

specialistka inovační politiky - seniorka

Križan Luboš Ing. arch. (SDM/KÚK)

vedoucí kanceláře (KÚK)

Kroček Marián Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Krtička Jan Mgr. (SRM/KRČ)

specialista rozvoje městských čtvrtí - senior

Krupičková Zuzana (SRM)

tajemnice

Křižanová Daniela Mgr. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka

Kubeš Martin RNDr. (SRM/KMP)

specialista pro přírodu a krajinu - autorizovaný projektant úz. systémů ekol. stability

Kubiš Kamil Ing. arch. (SPR/PRAV)

specialista územního plánování

Kudrnová Kateřina Bc. (RED/KRE)

asistentka

Kumsta Ondřej Bc. (RED/PER)

personalista

Kundrata Marek MgA. (SDM/KVP)

architekt

Kunová Drahomíra Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Kuryviálová Anna Ing. (SRM)

specialistka na architekturu a územní plánování - senior

Kúsková Ivana Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Kyselová Karolína Ing. (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Landkammer Dominik Ing. arch. (SRM/KSU)

vedoucí kanceláře KSU

Lašková Barbora JUDr. (SPR/PRAV)

právnička

Lehkoživová Regina (SPR/ARCH)

archivářka

Lehotský Daniel Mgr. (SPI/KMD)

správce technické mapy

Lejsková Karolina Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Leňo Michal Ing. arch. (SRM/KMP)

vedoucí kanceláře KMP

Lepša Jan akad. arch. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Lhotská Kristýna Ing. arch. (SDM)

ředitelka sekce SDM

Listíková Barbora BcA. (SVV/KOM)

grafička

Lišková Barbora Ing. (SDM/KVP)

architektka

Lohrová Kamila MSc. (INFR/KTI)

specialistka technické infrastruktury

Luxemburk Vojtěch Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Mačejovská Lada (RED/PER)

personalistka

Mach Eduard Mgr. (SPR/ARCH)

koordinátor spisové služby

Makovec Milan Ing. (SPR/ARCH)

archivář

Marek Lukáš Mgr. (SPR/VEZ)

vedoucí kanceláře VEZ

Matola Michal DiS. (ICT/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

McGarrell Klimentová Monika Mgr. (RED/PER)

vedoucí kanceláře PER

Mensa Pavel (SVV/TEP)

technický pracovník

Mensová Markéta Ing. (SPI/KMD)

specialistka základního mapového díla

Míček Ondřej Mgr. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Míčková Klára MgA. (SVV/CAMP)

projektantka informačních a komunikačních systémů

Midlochová Andrea Mgr. (SVV/PAR)

specialistka participačních procesů

Mikula Vít Bc. (ICT/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Mikulová Milada Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Minksová Jana (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Monika Purnochová (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Monzer Ladislav Mgr. (SPR/ARCH)

dokumentátor - senior

Monzerová Viola (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Nouzák Michal (SVV/TEP)

vedoucí kanceláře TEP

Novák Michal Ing. (INFR/KTI)

vedoucí kanceláře KTI

Nováková Ivana JUDr. (SPR/PRAV)

vedoucí kanceláře PRAV

Novotný Václav Ing. Ph.D. (INFR/KDI)

vedoucí kanceláře KDI - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Nykl Luboš Bc. (INFR/KTI)

specialista technické infrastruktury

Otevřelová Dagmar (SPI/KMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Paduán Antonín Ing. (SPI/KPD)

datový analytik

Páleníková Marianna Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Pára Lucie MA. (SRM/KSU)

specialistka strategie a rozvoje - seniorka

Peckelová Hana Ing. arch. (SRM/KAM)

architektka

Pelčíková Pavla MSc. (SRM/KSU)

specialistka strategie a rozvoje

Peterka Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Peterková Barbora Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Petr Jiří Ing. (SVV/TEP)

projektový pracovník

Petr Matěj (INFR/KDI)

konstruktér - analytik

Petrová Michaela Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Pincová Jitka (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Pochmann Michal Mgr. (SPI/KVA)

vedoucí kanceláře KVA

Pokorná Zdeňka MgA. (SVV/KOM)

pracovnice vztahů k veřejnosti

Pokorný Václav (SVV/TEP)

technický pracovník

Ponechal Filip Ing. arch. (SRM/KRČ)

architekt

Portyková Martina Ing. arch. (SRM/KAM)

architektka

Pospíchalová Hedvika Mgr. (SDM/KÚK)

administrativní a spisová pracovnice

Pospíšilová Michaela Ing. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Procházková Hana Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Procházková Renata (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Raffayová Markéta (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Rajnišová Martina Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Rákosníková Zuzana Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Roeselová Šálková Sára Ing. arch. (SRM/KAM)

architektka

Roun Jiří (SPI/KMD)

specialista základního mapového díla

Rýpar Vít Ing. arch. (SRM/KAM)

architekt

Říhová Jolana Bc. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka

Seifrtová Miriam Ing. arch. (SRM/KRČ)

architektka

Schindlerová Pacalová Lenka Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Scholz Milan Ing. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Schweiglerová Magdalena (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Slánský Karel Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Smutná Eva Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Spál Robert Bc. (SPI/KVA)

vývojář aplikací

Stein Zbyněk Mgr. (SPI/KPD)

specialista GIS

Stibůrková Pavla Ing. (SPR/ROZ)

účetní

Stránská Alžběta MSc. (SDM)

specialista pro architekturu a územní plánování

Strnadová Ivana (RED/PER)

specialistka personalistiky a mezd

Stuchlík Jakub Mgr. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Suchá Pavlína Ing. arch. (SRM/KRČ)

architektka

Svobodová Hana Bc. (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Svobodová Mahulena Ing. arch. (SRM/KRČ)

architektka

Svojšová Martina (SPR/ARCH)

pracovnice spisové služby

Sýkora Jan Mgr. (SRM/KAM)

specialista analýz města

Synková Renata Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Šedivá Josefina Ing. (SRM/KSU)

architektka

Šetková Helena Ing. (SPI/KMD)

specialistka základního mapového díla

Šídová Jana Mgr. (SPR/ROZ)

hlavní účetní

Špičák Martin Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Šťastná Jitka (SPR)

asistentka

Švecová Tereza Ing. (INFR/KZI)

specialistka přírody a krajiny

Švejda Adam Mgr. (RED)

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Tichý Jonáš (ICT)

ředitel sekce ICT

Tobiáš Matěj Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Tollarová Anna Ing. (INFR/KTI)

specialistka technické infrastruktury

Tóthová Linda Ing. (SPI/KPD)

datová analytička

Ullmannová Kristina Ing. arch. Ph.D. (SDM/KVP)

vedoucí kanceláře KVP - autorizovaná architektka

Vácha Marek Mgr. (SVV/KOM)

vedoucí kanceláře KOM

Vaňková Jana (SPI/KMD)

správkyně technické mapy

Vávrová Eva Ing. (SPR/VEZ)

specialistka soutěží o návrh

Verleure Wouter MSc. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Veselka Pavel (SPI/KMD)

specialista základního mapového díla

Vetterová Klára Mgr. (SVV/CAMP)

programová koordinátorka - seniorka

Vitková Monika (SVV)

programová koordinátorka

Vodičková Petra Bc. (RED/KRE)

koordinační pracovnice

Voita Benjamin BSc. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Volek Daniel Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Vondra Jiří Mgr. (SPR/PRAV)

právník - senior

Vronský Martin Mgr. Art. (SVV/CAMP)

projektant informačních a komunikačních systémů

Vučković Vesko (ICT/ICT)

specialista tiskových a reprografických služeb

Wenzlová Amáta Milena Ing. arch. (SDM/KÚK)

urbanistka koncepční projektantka

Zábranská Věra (SPR/ARCH)

archivářka

Záhorská Zuzana (SPR/VEZ)

koordinační pracovnice

Zajíček Jakub Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy - senior

Zalabák Jan Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Zapletal Rostislav DiS. (SDM/KVP)

specialista projektů a soutěží

Zděradička Marek Ing. (RED)

zástupce ředitele pro odbornou činnost - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Zemánek Ondřej Ing. (SDM/KÚK)

urbanista koncepční projektant

Zenkerová Zdeňka JUDr. Ph.D. (SPR)

ředitelka sekce SPR

Zuzula Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Žižka Milan (SPI/KMD)

správce technické mapy