Přejít na hlavní obsah

Výdej dat

IPR poskytuje digitální mapové podklady polohopisu, výškopisu, inženýrských sítí, ortofotomapy, digitální modely terénu, zástavby a zeleně na území hlavního města Prahy. Z dat poskytuje i tiskové výstupy.

Více informací zde

Odborné posudky a podklady

Vyjadřujeme se k záměrům plánovaných staveb i přeměnám na veřejných prostranstvích.