Přejít na hlavní obsah
Pražské svahy jsou přírodními poklady hlavního města.

Studenti oboru Urban Environmental Management z prestižní holandské Wageningen University pro nás proto zpracovali analýzu těchto vybraných ploch. Součástí workshopu byl sociologický průzkum na území MČ Praha 9, MČ Praha 8 a Praha-Troja. Výsledkem je analytická studie, která popisuje problémy a potenciály pražských zelených svahů a navrhuje možnosti jejich udržitelného využití a rozvoje. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stalo?

 • Identifikace potenciálů a problémů pražských zelených svahů
 • Navržení možných scénářů budoucího rozvoje daných ploch
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: 2016

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Wageningen University

Úloha IPR

Spolupráce

Forma

Studentský workshop 

Detailnější popis projektu

Metodologie

 • Předmětem analýzy bylo pět svahů ležících severně od řeky Vltavy.
 • Údaje studenti shromáždili prostřednictvím rozhovorů se zúčastněnými stranami, dotazníků, studia dokumentů a terénního a sociálního průzkumu.
 • Místním obyvatelům rozdali celkem 616 dotazníků a provedli 37 rozhovorů s různými odborníky a zúčastněnými stranami.

Závěry analýzy

 • Dotazníková šetření mezi obyvateli a rozhovory ukazují, že zúčastněné strany a obyvatelé dávají přednost zachování přírody a vylepšení infrastruktury pro trávení volného času, což je v souladu s Metropolitním plánem.
 • Průzkum ukazuje, že většina lidí navštěvuje svahy za účelem vycházek v přírodě a trávení volného času buď s rodinou, partnerem, dětmi, kolegy, se psem nebo sama.
 • Cesty na kopcích často chybí, jsou zarostlé, špatně udržované nebo neznačené, což zhoršuje vnitřní přístupnost svahů. Pro uživatele veřejné dopravy není propojení mezi kopci pohodlné.
 • Většina respondentů potvrdila, že se na svazích cítí bezpečně.
 • Většina zkoumaných oblastí se vyznačuje vysokou biologickou rozmanitostí živočišných druhů, například brouků, velkých zvířat, jako jsou divoká prasata, a důležitých opylovačů, jako jsou motýli a včely.
 • Svahy lze utvářet podle scénáře „Místní kořeny“, v němž za rozvoj odpovídají občané, nebo z opačného konce podle scénáře „Metropole“, v němž dominuje výstavba a rozhodování probíhá na základě přístupu shora dolů. Další pravděpodobnou variantou je scénář „Zelená pravidla“, ve kterém se přístup shora dolů vyznačuje zaměřením na environmentální hodnotu kopců. Poslední varianta, scénář „Venkov ve městě“, zahrnuje údržbu a rozhodování na základě přístupu zdola nahoru i zaměření na rozšiřování zástavby na svazích.

Materiály ke stažení

pdf (3,81 MB) prosecke_skaly_zaverecna_zprava_cz.pdf

Prosecké skály – závěrečná zpráva

pdf (3,02 MB) troja_2_zaverecna_zprava_cz.pdf

Troja 2 – závěrečná zpráva

pdf (4,57 MB) souhrnna_zprava_projektu_cz.pdf
Souhrnná zpráva projektu
pdf (4,16 MB) liben_zaverecna_zprava_cz.pdf

Libeň – závěrečná zpráva

pdf (2,86 MB) troja_1_zaverecna_zprava_cz.pdf

Troja 1 – závěrečná zpráva

pdf (4,22 MB) vysocany_zaverecna_zprava_cz.pdf

Vysočany – závěrečná zpráva

pdf (3,86 MB) synthesis_report_en.pdf
Synthesis Report
pdf (2,91 MB) troja_2_final_report_en.pdf

Troja 2 – Final Report

pdf (4,08 MB) vysocany_final_report_en.pdf

Vysočany – Final Report

pdf (2,75 MB) troja_1_final_report_en.pdf

Troja 1 – Final Report

pdf (3,76 MB) prosecke_skaly_final_report_en.pdf

Prosecké skály – Final Report

pdf (10,5 MB) troja_1.pdf
Troja 1
pdf (7,33 MB) into_poster_1.pdf
Intro poster 1
pdf (3,28 MB) intro_poster_2.pdf
Intro poster 2
pdf (11,6 MB) liben.pdf

Libeň

pdf (16,87 MB) vysocany.pdf

Vysočany

pdf (26,35 MB) troja_2.pdf
Troja 2
pdf (11,5 MB) prosecke_skaly.pdf
Prosecké skály