Přejít na hlavní obsah
Pražský region je populačně nejrychleji rostoucí region v republice. Zároveň je to i nejvýkonnější motor našeho hospodářství. Je však třeba řešit otázky, které přesahují katastry jeho jednotlivých obcí. 

Územní plány obcí v sousedství hlavního města jsou různorodé a různě aktuální. Jejich obyvatelé mají touhu držet si vazbu na Prahu, ale současně touží po přírodě a klidu venkova. Jak koordinovat vazby v metropolitním regionu? I na to hledá odpovědi první územní studie Pražského metropolitního regionu, kterou zpracoval IPR na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj. 

„Jsme velice rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo územní studii Pražského metropolitního regionu 1, která řeší území metropolitní oblasti bez ohledu na administrativní hranice a zkoumá široce problémy v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ale i krajiny a struktury osídlení“, říkají náměstek pražského primátora Petr Hlaváček a náměstek středočeské hejtmanky Jiří Snížek a doplňují: „Děkujeme ministerstvu, že umožnilo zveřejnit výstupy z analýzy fungování aglomerace a sdílet je tedy s nejširší veřejností.“ 

Zadání studie je k nahlédnutí v plném znění přímo na příslušných stránkách MMR.

projekt v bodech

O projektu

HARMONOGRAM

Zahájení: 2022
Dokončení: 2024 (analytická část ÚS)

KDO TO BUDE DĚLAT

IPR Praha ve spolupráci s Atelierem T-plan, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s týmem krajinářských specialistek docentky Kláry Salzmann

ÚLOHA IPR

Zhotovitel územní studie

FORMA

Územní studie

cíle a řešené území

Detailnější popis projektu

Cílem tohoto rozsáhlého projektu je vytvořit sjednocený podklad pro koordinaci územního rozvoje hlavního města Prahy a navazujícího území Středočeského kraje v oblasti vybrané veřejné infrastruktury. Územní studie se zabývá dopravní, technickou a zelenou infrastrukturou a podrobně dokumentuje stav regionu, definuje problémy určené k řešení a navrhuje úkoly pro územní plánování z hlediska koordinace využití území obou krajů včetně konkrétních podnětů pro úpravy infrastruktury. 

Řešeným územím této studie je rozvojová oblast OB1, definovaná Politikou územního rozvoje ČR jako Metropolitní rozvojová oblast Praha OB1 a nachází se v ní 270 obcí. Z nich 75 je považováno za hraniční obce v těsné vazbě na Prahu.

analytická část

Územní studie

V současné době je zpracovaná analytická část studie, tu si již můžete stáhnout a prostudovat: 

Územní studie Pražského metropolitního regionu

Veřejná prezentace analýz proběhla dne 25. 1. 2024 v Centru architektury a městského plánování. Její záznam můžete shlédnout zde

Prezentace shrnující nezajímavější zjištění je k dispozici pod tímto odkazem.

Postřehy a komentáře

Zpětná vazba

Budeme rádi za Vaše případné podněty a postřehy zejména do další návrhové části. Veškerou zpětnou vazbu můžete zaslat na email Marka Zděradičky, zástupce ředitele IPR Praha pro odbornou činnost.