Skip to main content

Hudeček: Metropolitní územní plán stihneme

Práce na Metropolitním územním plánu nabraly mírné zpoždění, v roce 2015 by i tak měl být hotov, tvrdí první náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček.

alt

Developeři a investoři, pro které je územní plán alfou omegou jejich podnikaní, mohou zapomenout na to, jak byly jejich pozemky definovány v konceptu plánu, na kterém Praha pracovala v posledních osmi letech. Nový metropolitní plán, který vzniká pod vedením architekta Romana Kouckého, totiž Praha zpracovává jiným způsobem. Majitelé pozemků si tedy budou muset počkat, než fyzicky uvidí první návrhy nového plánu. „Rád bych práce na metropolitním plánu urychlil, ale nejde to," uvedl Hudeček na konferenci Město pro lidi nebo pro auta? pořádané platformou Leading Minds Forum, jejímž partnerem je deník E15 a agentura DDeM.

V první polovině příštího roku se bude projednávat zadání nového metropolitního plánu. Samotná kresba územního plánu už nebude podle Hudečka tak náročná. Záležet bude také na tom, jak se k novému plánu postaví dotčené orgány a veřejnost. Gestor územního plánu je přesvědčen, že se město nedostane do stejné pozice jako při projednávání minulého konceptu územního plánu, ke kterému se sešlo 16 tisíc připomínek. Metropolitní plán bude totiž podle jeho slov jednoduší a nikoliv tolik restriktivní jako předchozí koncept.

Nový územní plán vznikne opět v měřítku 1: 10 000, nikoliv Hudečkem původně plánovaných 1:25 000, proti kterému se postavilo ministerstvo pro místní rozvoj. Pro nestabilizovaná území jednotlivých městských vzniknou další plány v podrobnějším měřítku 1: 5000 a konečně pro velká rozvojová území by měly být vytvořeny regulační studie v měřítku 1: 1000.

Více informací o konferenci si přečtete 13. listopadu v tematické příloze deníku E15.

Zdroj: http://euro.e15.cz/archiv/monitor/hudecek-metropolitni-uzemni-plan-stihneme-927963

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles