Skip to main content

Videozáznamy z podzimní Inventury urbanismu

V listopadu 2012 se konala konference na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel - Inventura urbanismu - Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy (viz starší zpráva). Letos byl nosným tématem hlavní nástroj rozvoje měst - územní plán, především jeho cíle a metody. Na serveru youtube (kanál Inventury urbanismu) jsou k nahlédnutí výstupy všech řečníků.

alt

Další informace naleznete na www.inventuraurbanismu.cz

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles