Skip to main content

Jak zlepšit své okolí? Poradí vám na magistrátu

Desítky podnětů. Tolik jich dostala od občanů a občanských sdružení Kancelář veřejného prostoru, která vznikla na konci loňského roku.

alt

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles