Skip to main content

Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě návrhu Metropolitního plánu 20. 9. 2013

Pražští zastupitelé včera schválili text návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), klíčového dokumentu pro vznik zcela nového územního plánu. Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), předkladatele tisku a iniciátora důležitých změn v plánování města, je to první krok k zavedení efektivnějšího, přehlednějšího a modernějšího systému rozvoje města.

alt

Počínaje dnešním dnem tak fakticky startují práce na návrhu Metropolitního plánu. Nový územní plán bude daleko podrobněji popisovat jednotlivé pražské lokality. Jasně bude například stanovovat, jak vysoká zástavba je možná v jednotlivých pražských čtvrtích a nebude chybět ani jejich charakteristika. „Nově tedy například nebude možné v nízké zástavbě postavit o několik pater vyšší bytový dům, a to ani změnou územního plánu,“ uvedl primátor Hudeček. Vedoucí Kanceláře metropolitního plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy architekt Roman Koucký pak dodal: „Rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy vítáme, do konce října bude zpracován podrobný harmonogram s ohledem na projednání s městskými částmi a  veřejností.“

Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) byl představen veřejnosti v polovině letošního března Odborem územního plánu MHMP společně s Kanceláří metropolitního plánu ÚRM. O obsahu zadání se konaly i speciální semináře, téma bylo diskutováno mimo jiné také odborníky v rámci Metropolitní ozvučné desky. Od poloviny března do poloviny dubna pak v 30denní lhůtě proběhlo připomínkování návrhu, a to ze strany veřejnosti, občanských sdružení, městských částí, dotčených orgánů, sousedních obcí, sousedního Středočeského kraje a nadřízeného orgánu (MMR ČR). K návrhu zadání pořizovatel územního plánu (Odbor územního plánu MHMP obdržel celkem 1 600 připomínek, které se však týkaly převážně návrhu vlastního Metropolitního plánu, nikoliv návrhu jeho zadání. Po zapracování připomínek návrh zadání v září schválila Rada hl. m. Prahy a Výbor územního rozvoje hl. m. Prahy.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles