Skip to main content

Přírodní rezervace Šance se rozšíří

Radní hlavního města Prahy schválili návrh na rozšíření přírodní památky Šance o území evropsky významné lokality Břežanské údolí. Ta byla zařazena Evropskou komisí v listopadu 2007 do seznamu biogeograficky významných lokalit. Pro Českou republiku tak vznikla povinnost do šesti let po tomto rozhodnutí zajistit ochranu tohoto území.

alt

„Nově vymezená přírodní rezervace Šance bude sloužit zejména k ochraně přirozených porostů a také k ochraně biotopu nočního motýla – přástevníka kostivalového, který je evropsky významným druhem,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Břežanské údolí původní přírodní rezervaci Šance překrývá, ale je větší zhruba o 82 hektarů. Novým nařízením se proto rozsah lokality rozšiřuje a zařazuje do soustavy NATURA 2000.

Příloha: Mapka s vyznačením nové rezervace

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles