Skip to main content

IPR Praha nesouhlasí se zbouráním Rustonky

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) nesouhlasí se zbouráním Rustonky, jednoho z nejstarších průmyslových závodů v Praze. Má zde vyrůst administrativně-obchodní centrum.

alt

Koncem února definitivně zmizely poslední stopy Rustonky, která byla neodmyslitelnou součástí Karlína. Tento krok považuje IPR Praha za chybu.

„K podobným nevratným zásahům dochází opakovaně. Hlavní příčinou je nekoncepční přístup k transformačním územím,“ říká Jan Šépka, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha.

Podle původních dohod měla být zachována historická kotelna s komínem. Tento záměr obsahuje i projektová studie. Poslední únorový víkend však byl odstraněn i tento objekt. Svůj krok majitel zdůvodnil statickým posudkem. Provoz areálu byl ukončen v roce 2007 a ve stejném roce byla zbourána podstatná část budov. Byly vybudovány nové komunikace a zbývající volné území plánuje majitel zastavět.

Při prodeji pozemků a schvalování záměrů pro takto důležité lokality a objekty by měly být všemi zainteresovanými stranami vždy jasně dohodnuty a zdokumentovány podmínky, které je třeba dodržet, ale i sankce, které plynou z jejich porušení.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles