Skip to main content

Malostranské náměstí už nebude parkovištěm

Pražský magistrát dnes vypsal mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení Malostranského náměstí. Výsledky zveřejní už v září.

alt

Vyhlášení architektonické soutěže

„Dnes se na celé ploše horní i dolní části náměstí nachází parkoviště, což je v rozporu s významem a potenciálem náměstí. Prostor v žádném ohledu neslouží jako veřejné a reprezentativní prostranství. Není zde důvod zastavit se a posedět,“ říká architekt Jan Šépka z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který vypsání soutěže připravuje a koordinuje.

Praha chce nyní vyhodnotit potenciál Malostranského náměstí a získat široké spektrum pohledů na možnost jeho využití. Soutěžící mohou své návrhy zaslat do 5. září, výsledky budou známé na konci září 2014. Soutěž je vyhlašována jako „ideová“, na základě jejích výsledků Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy doporučí vyhlašovateli vybraný návrh k realizaci. Porotě předsedá uznávaný česko-švýcarský architekt a univerzitní profesor Miroslav Šik.

Jako jeden z podkladů pro zadání architektonické soutěže slouží i názory veřejnosti získané prostřednictvím dotazníků a během diskuzního setkání Praha pro lidi, které v červnu uspořádal IPR. Většina dotázaných podporuje omezení parkovacích míst a vytvoření pobytového prostranství. Přestavbu náměstí podporuje také petice s více než 5000 podpisy.

Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedním z nejvýznamnějších prostranství Prahy. Zároveň je místem vysoké reprezentační a památkové hodnoty a oblastí, kam míří mnoho zahraničních i tuzemských návštěvníků.

 

Více informací na www.iprpraha.cz/souteze

 

Co je to architektonická soutěž?

Cílem architektonické soutěže je získat co nejlepší návrh, tedy řešení stavby, území atd. Soutěžící předkládají konkrétní návrhy a kvalifikovaná porota z nich vybírá nejlepší řešení pro daný úkol. Předností tohoto typu výběru projektanta je transparentnost a nízké ekonomické nároky. Prostřednictvím architektonické soutěže bylo realizováno mnoho významných projektů, mimo jiné například Národní divadlo v Praze (1859), Výstaviště v Brně (1927-28), Národní technická knihovna v Dejvicích (2000) nebo například Horní náměstí v Olomouci.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles