Skip to main content

Praha řeší budoucnost dopravy

Výkon automobilové dopravy v Praze dosahuje vrcholu. Městská doprava má na svědomí 40 % emisí CO2 ze silniční dopravy. Odborníci hledali řešení na semináři o udržitelné městské mobilitě, který uspořádal magistrát s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a  Centrem dopravního výzkumu.

alt

Přední dopravní specialista Gerd-Axel Ahrens upozornil, že klíčem k úspěchu je kombinace různých způsobů dopravy, tzv. multimodalita. „Její navýšení je v Německu velké téma a to nejen pro samotné městské správy. Velké německé automobilky jako BMW či Mercedes už dnes nabízí obyvatelům měst vlastní systémy sdílení aut, tzv. car-sharing,“ dodává Ahrens.

Téma plánování udržitelné dopravy je také jedním z hlavních cílů vznikajícího strategického plánu Prahy. „Náklady na dopravu tvoří polovinu rozpočtu města. Oproti tomu na plánování byl donedávna určen pouhý zlomek této částky. Jsem rád, že i u nás si začínáme konečně uvědomovat, že správným plánováním se dá předejít miliardovým ztrátám v budoucnu,“ říká primátor Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09). Hlavní město tak jde ve šlépějích vyspělých evropských měst, která vypracovávají tzv. plány udržitelné městské mobility, které mimo jiné pomáhají snížení emisí oxidu uhlíku.

„Výkon individuální automobilové dopravy v současné době kulminuje. Na druhou stranu narůstá poptávka cestujících po příměstské železniční dopravě,“ komentuje trendy v hlavním městě Marek Zděradička, vedoucí Kanceláře infrastruktury IPR Praha.

Městská doprava způsobuje 40 % celkových emisí CO2 silniční dopravy v Evropské unii. Nejvíce městské ovzduší zatěžuje automobilová doprava, která je pro Prahu stejně problematická jako pro ostatní evropská města. Nejvíce se na ní v Praze podílí každodenní dojíždění lidí, kteří bydlí na okrajích Prahy.

V počtu těchto jízd na celkový počet obyvatel je na tom Praha společně s Bruselem nejhůře v Evropě. Velkou výhodou Prahy je hustá síť městské hromadné dopravy, která v Evropě patří k nejlépe hodnoceným.

České ministerstvo dopravy uvádí jako jeden z indikátorů dopravní politiky na roky 2014-2020 právě sledování změny počtu měst s platným Plánem udržitelné městské mobility. Současně se očekává, že se plány udržitelné mobility budou brzy sloužit jako podmínka pro přidělování dotací z finančních prostředků evropských fondů.

Prezentace

Udržitelné plánování ve městech | Gerd-Axel Ahrens | PDF | 1,4 MB

Plány udržitelné městské mobility | Radomíra Jordová | PPT | 7,5 MB

Mobilita v Aktualizaci Strategického plánu | Marek Zděradička | PPT | 2,8 MB

Dopravní plánování v Německu | Gerd-Axel Ahrens | PDF | 2,5 MB

Systémy udržitelné městské mobility a návaznosti na další sektorové dokumenty a politiky | Radomíra Jordová | PPT | 4,9 MB

Udržitelnost a veřejné zdraví v hlavní roli | Hana Brůhová-Foltýnová | PPT | 6,6 MB

Participace v procesu plánování a realizace SUMP | Petr Kurfürst | PPT | 3,8 MB

Inovace v plánování | Zbyněk Sperat | PPT | 5,2 MB

Fáze a cyklus SUMP | Petr Kurfürst | PPT | 1,3 MB

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles