Skip to main content

Otázka č. 4 - Podzemní podlaží a odstupy (§2 + § 28, § 29)

Mám dotaz ohledně výkladu definice podzemního podlaží z nových PSP: v § 2 pojmy, pod písmenem n) je definováno jako "podlaží, které má úroveň převažující části podlahy níže než 0,8m pod nejvyšším bodem přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 3,0 mpo obvodu stavby".

Znamená to, že když postavím dům na rovině, terén okolo upravím v šíři 3 mtaké do roviny, ale ve vzdálenosti asi 2,9 mv jednom místě vytvořím kopeček vysoký 0,81 m (střed kopečku ve vzdálenosti 2,9 mod domu se stane nejvyšším bodem přilehlého terénu), dostane se tím podlaha mého "přízemí" pod tento bod a  přízemí se stane podzemím?

V OTPP bylo podzemní podlaží důležité pro stanovení typu domu - rodinný měl jiné odstupy. Pravděpodobně je definice podzemního podlaží ponechána nejasně jako dříve s tím, že v PSP už není rozdíl z hlediska odstupů mezi rodinným a jiným domem, platí pro vše § 28 a § 29 stejně, je to tak?


Popis podzemních podlaží je ponechán podle stávajících zvyklostí. Nejedná se v tomto ohledu o změnu oproti předchozímu předpisu (vyhl. 26/1999 Sb. HMP v platném znění). Je správně, že je stanoven konkrétními čísly. Uvedený příklad je poněkud absurdní a teoreticky by se čistě jazykovým (gramatickým) právním výkladem mohlo dojít k závěru, že se jedná o podzemní podlaží, nicméně systematický právní výklad (dle smyslu a účelu) by musel ukázat na opak. Vybudování takovéhoto náspu by mělo být stavebním úřadem považováno za čistě účelové a neměl by dle toho činit další ovlivňující závěry. Nicméně vzhledem k tomu, že Pražské stavební předpisy nerozlišují mezi pravidly pro rodinné a bytové domy z hlediska odstupů, tak tato konstrukce pozbývá smyslu.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles