Skip to main content

Participace jako nástroj tvorby města. Přijďte na diskuzní večer do Knihovny Václava Havla

Zveme vás na diskuzní večer s názvem „Participace jako nástroj tvorby města“, který pořádá IPR Praha ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Debata se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. 2015 od 19.00 v prostorách Knihovny Václava Havla v Ostrovní 13, Praha 1.

alt

O svých zkušenostech s pozitivními i negativními příklady participačních aktivit budou hovořit: Ing. Petr Návrat, MSc., vedoucí týmu participace v plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a hlavní tvůrce připravovaného pražského manuálu participace; Bc. Radek Vondra, starosta městské části Praha 14 a Renata Chmelová, spoluzakladatelka občanské iniciativy Společně pro desítku a členka zastupitelstva Prahy 10.


Participace

Pojem participace je dnes v kurzu. Základní kámen rétoriky občanských sdružení stále častěji proniká také do slovníku pražských komunální politiků. O přínosnosti zapojení veřejnosti do procesů správy města nahlas nikdo nepochybuje, když se však jedna či druhá strana pokusí některý z participačních procesů zorganizovat, není výjimkou, že výsledky takového pokusu o „součinnost“ zdaleka neodpovídají prvotním dobrým úmyslům. Jednou z příčin takového výsledku může být to, že pod pojmem participace nerozumíme všichni to samé. Spoluúčast, spolupráce, spolurozhodování, veřejná diskuze, zapojování, spojení, komunikace atd. Co to však znamená v případě konkrétních procesů správy města? Existuje univerzální návod na „správnou“ participaci? Jaké formy participace známe a využíváme? Existují procesy v řízení města, ve kterých je naopak participace širší veřejnosti nepřínosná či dokonce škodlivá? Proč participujeme málo, ale hodně to vyžadujeme? Lze do správy města skutečně zapojit všechny jeho obyvatele včetně těch, kteří o to nestojí?

 

Večer je součástí diskuzního cyklu Pražská odysea – budoucnost města jako společný úkol - o budoucnosti Prahy jako úspěšného, bezpečného, zdravého a konkurenceschopného města 21. století.

Událost na Facebooku

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles