Skip to main content

Integrované územní investice - veřejné projednávání

Veřejné projednání koncepce „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti“ a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, se uskuteční v pondělí 28. 12. 2015 od 14 hodin v budově Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, ve Velkém sále budovy A. S návrhem dokumentu se můžete seznámit na stránkách www.iprpraha.cz/iti nebo na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP202K.

alt

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních programů slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

 

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti - PDF (pracovní verze | 6 MB)

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti - DOC (pracovní verze | 7 MB)

Připomínkový list Strategie ITI (0,1 MB | DOC)

Podpůrná analýza Strategie k ITI (6 MB | PDF)

 

 

Integrované investice se soustředí na velké strategické projekty s prokazatelně pozitivním dopadem na propojené regiony jednotlivých metropolitních oblastí, které vyčlenila Strategie regionálního rozvoje, přičemž Praha spolu se Středočeským krajem spadá do Pražské metropolitní oblasti.

Prvním krokem pro čerpání prostředků v rámci ITI je vytvoření Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, jejíž implementace zajistí kvalitativní rozvoj a intenzivnější spolupráci v daném území. Memorandum o vzájemné spolupráci hl. m. Prahy a Středočeského kraje na přípravě této Integrované strategie podepsali primátor Tomáš Hudeček a hejtman Josef Řihák dne 19. 6. 2013. Po široké debatě s partnery v území PMO a s odkazem na relevantní strategické dokumenty obou klíčových partnerů byla identifikována základní témata ITI, která byla označena za pilíře budoucího rozvoje území a řešení stěžejních problémů, které tomuto rozvoji mohou bránit. Patří mezi ně zejména doprava a mobilita, kvalita životního prostředí a regionální školství.

 

Zajištěním samotné tvorby Integrované strategie ITI byl dne 22. 1. 2014 pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha), který pro tyto účely zřídil Projektovou kancelář ITI, která zodpovídá za podporu Řídícího výboru, metodické vedení a řízení přípravy strategie a za koordinaci jednání s relevantními partnery ITI.

Na vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti, především s ohledem na vybraná věcná témata ITI, a na analytické části strategie  spolupracuje IPR Praha s Urbánní a regionální laboratoří Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Strategická a intervenční část je připravována spolu s externími odborníky na evaluaci, analýzu a přípravu projektů kohezní politiky EU.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles