Skip to main content

Rekonstrukce Dvořákova nábřeží

Dvořákovo nábřeží projde rekonstrukcí. Důležitá komunikace tvořící hranici Pražské památkové rezervace je zejména vlivem povodní v letech 2002 a 2013 ve velmi špatném stavu. Oprav se dočká vozovka, chodníky i přilehlá veřejná prostranství. Podle dnešního rozhodnutí Rady hl. m. Prahy studii připraví Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), rekonstrukce je naplánovaná na rok 2017.

Současný technický stav Dvořákova nábřeží / Na Františku je na hranici životnosti a stejně tak přilehlá veřejná prostranství již neplní svoji původní funkci. Jejich neutěšený stav neláká obyvatele a návštěvníky k odpočinku ani k aktivitám. Cílem studie je tento stav zlepšit a zároveň navrhnout optimální architektonické, dopravní a provozní řešení ulice.

V nadcházejících letech jsou na nábřeží v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem připravovány i jiné záměry, které se IPR při přípravě studie chystá zohlednit a vzájemně zkoordinovat. Jedná se mimo jiné o úpravy dopravního režimu na náplavce nebo rekonstrukci Anežského kláštera a zpřístupnění přilehlých zahrad.

„Dvořákovo nábřeží projde zásadní rekonstrukcí. Důležitá komunikace tvořící hranici Pražské památkové rezervace je ve špatném technickém stavu, a proto bude rekonstruována. Značnou obměnou projde jak městských mobiliář, tak samotný veřejný prostor, který by měl být reprezentativnější a pro Pražany i turisty příjemnější a užitečnější,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Dvořákovo nábřeží“ nebo „nábřeží Na Františku“?

Dvořákovo nábřeží patří do historických stavitelských děl spojených s pražskou asanací. Stejně jako v případě ostatních pražských nábřeží bylo jedním koordinovaným stavebním zásahem dosaženo hned několika cílů: regulace řeky, odkanalizování Starého Města a vznik reprezentativní promenády kolem nových parcel pro paláce veřejných institucí.

Určitou zvláštností, která je kontrastem starého a nového, je samotný název nábřeží. Tato část Prahy se historicky jmeno­vala „Na Františku“. Vlastní technické dílo, tedy komunikace, říční regulace a nábřežní zeď s rampami, však dostalo název Dvořákovo nábřeží. Budovy stále nesou adresy Na Františku, ačkoliv je na jejich fasá­dách připevněna tabulka s názvem ulice Dvořákovo nábřeží. Jednoznačná pravidla jak používat oba názvy však neexistují.

„Nechci skončit jen u připravované rekonstrukce Dvořákova nábřeží. Ráda bych v příštím roce připravila výstavbu další části pražských náplavek. Počítám s těmito investicemi již v plánech na rozpočet roku 2017. Myslím si, že pražské břehy a jednotlivé náplavky si zaslouží další kultivaci a stavební rozvoj. Například na Klárově je dodnes nekultivované nábřeží. Ráda bych tedy upravila podchod pod Mánesovým mostem, aby se tak vytvořila přirozená vazba mezi Malou Stranou a letenskými schody. Stejně tak bych ráda vypsala architektonickou soutěž na propojení Podolského nábřeží s Rašínovým nábřežím pomocí náplavky, která by obcházela Vyšehradskou skálu a pěší i cyklisté by se tak vyhnuli přetíženému Vyšehradskému tunelu. Poslední plánem je kultivace Náplavky Smíchov u Železničního mostu a kultivace přilehlého okolí a napojení na místní ulice, zejména pak na ulici Hořejší nábřeží a přechod po Železničním mostě," dodala primátorka Krnáčová.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles