Skip to main content
Územní plán je plánem rozvoje města nebo obce. Říká, kde a co je možné stavět a kde to naopak možné není. Nepřikazuje, aby stavby vznikaly, ale právně tuto možnost umožňuje nebo zakazuje. O umístění konkrétní stavby pak s územním plánem v ruce rozhoduje stavební úřad.

Územní plán pro velká města je i vzhledem ke komplikované české legislativě relativně složité dokončit, jelikož plán musí být společnou dohodou. To je o něco snadnější v menším městečku, komplikovanější však v případě Prahy, Brna, Ostravy a dalších velkých měst. Vznik plánu se pak musí držet jasně danými pravidly, která vyplývají ze stavebního zákona.

Územní plán je závazným dokumentem. Často je mylně považován za „všelék“ na neduhy města. Jak je ale vidět, není zdaleka jediným dokumentem, který má vliv na budoucnost Prahy a podle kterého se rozhoduje. Územní plán v Praze pořizuje magistrátní Odbor územního rozvoje, IPR je pak jeho projektantem, který dodá městu návrh. Do celého procesu v zákonem stanovených termínech vstupuje celá řada institucí a svoji připomínku ke vznikajícímu plánu může vyjádřit také každý občan.