Skip to main content

Ostatní návrhy - Lávka Holešovice Karlín

Návrh č. 1 - MOBA studio + engineers HRW. Autoři: Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Karin Grohmannová, Barbora Slavíčková, Eliška Málková, František Novotný, Mistura Yusuf, Aarti Patel, Martin Duba, Ester Pineau, Flora Francis Kannampallil, Jigyas Bora. Spolupráce: Hannah Holscher, David Tofts, Austin Fry, Jane Wernick, Adam Redgrove, David Veselý.

 

Dialog města s řekou byl zahájen ve dvanáctém století Juditiným a další stovky let se opíral o Karlův most. V době industrializace ale rozkvetl do bohaté diskuse a s dalšími mnoha mosty se mezi Prahou a Vltavou ustálila dohoda: most stojí ve vodě a jeho nejvyšší hranou je zábradlí. Dodatkem často bývá souznění s ostrovy.

Základem návrhu je nenarušení výsledku staletého dialogu: konstrukce nepřesahující výšku zábradlí a dotek s vodou i ostrovem. Nový most se tak skládá ze tří stejných ocelových částí uložených na pilířích posazených na obou březích, ostrově a v hlavním korytu řeky. Díky práci s topografií Štvanice získává pohodlný bezbariérový kontakt s ostrovem zvoucím k trávení volného času.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 3 - Ehl Koumar Architekti, s.r.o. Autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ladislav Dvořák. Spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina

 

Navrhujeme plynulé propojení břehů subtilní konstrukcí lávky ve formě směrového
i výškového oblouku s procházku nad řekou s dálkovými pohledy do pražské kotliny korunované siluetou Pražského hradu. Směrové i výškové zakřivení přináší do rodiny pražských mostů dynamiku a radost z pohybu. Bělostné zbarvení ocelového těla a kruhových pilířů odhmotňuje lávku v dálkových pohledech. Plné parapety a šířka 4,5 mzintimňují cestu a kontakt mezi procházejícími. Aby byl zachován přímý nástup z Holešovického břehu, je krajní pole lávky zvedací. Je opatřeno kloubem a v opěře je umístěn výsuvný ocelový rám, který krajní pole zvedne při hrozící povodni o cca 3 mmimo vliv průtoku Q2002 + 1 m

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 4 - KMS Architects, spol. s.r.o. + Pontex, spol. s.r.o. Autoři: prof. akad. arch. Petr Keil, MgA. Adam Keil, Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, Jiří Pokorný

– spojení tři městských lokalit

– intenzivně navštěvovaná tržnice v Holešovicích (1. osa)

– rekreačně-sportovní areál na Štvanici

– polyfunkční centrum v Karlíně s parkovou promenádou (2. osa)

– lávka nesmí při pohledech z dálky působit rušivě a dominantně

– jemně zvlněný charakter nosné konstrukce lávky

– subtilními podpory ve tvaru vegetace

– střízlivé barevné řešení, osvětlení v madle zábradlí

– atraktivní propojení pro pěší a cyklisty

– dopravně bezkonfliktní plynulá a pohodlná trasa, bezbariérový přístup

– výhledy na historickou i moderní zástavbu a přírodní prostředí kolem Vltavy

– alternativa k individuální automobilové dopravě

– bezpečná, spolehlivá a udržitelná konstrukce

– celá nosná konstrukce nad Q2002 + 1m

– jednoduchá, lehká, transparentní a staticky čistá konstrukce bez ložisek

– moderní a kvalitní materiály (ocel, UHPC, polyuretanová izolace, nerezová výplň zábradlí)

– rozumné investiční náklady, levný provoz a údržba

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 5Kábrt, Elichová, Elich. Autoři: Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich. Spolupráce: NOVÁK & PARTNER, s. r. o. - Doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D.

Břehy Holešovic a Karlína. Dva sousedé na dohled, přesto tak vzdálení. Zelený ostrov Štvanice, tak jako kámen uprostřed potoka, tvoří opěrný bod a vyzývá k překonání živlu. A lávka se stává prodlouženými údy a svou subtilní linií překlenuje tok řeky, opřena o hmotu ostrova.

Lávka však může být víc než jen nejkratší rychlá spojnice dvou břehů. Může se stát parkovou cestou v prostoru nad řekou, nabídnout místa setkání na půli cesty, místa odpočinku, ze kterých lze vychutnávat skryté průhledy a panoramata. A svým rytmickým členěním tvoří niky pro jedinečná živoucí sousoší proměnlivá v čase.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 6Společnost architektů a inženýrů pro lávku Holešovice–Karlín. Autoři: Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. Ondřej Paulát, Ing. arch. et Ing. František Denk, PhD., Ing. arch. Zuzana Hanušková, Ing. arch. Petra Holubová, Ing. arch. Klára Hradečná, Ing. arch. Kamil Měrka

Lávku Holešovice–Karlín chápeme jako nezbytnou spojnici obou břehů pro pěší a cyklisty, která z ostrova Štvanice utváří skutečný cíl výprav a procházek obyvatel i návštěvníků Prahy. Lávka obohacuje nejenom nejbližší okolí, má význam pro město jako celek, má význam pro společnost.

Lávka je svátkem. Ludmila, Václav, Vojtěch, Prokop, Anežka a Nepomuk jako šestice patronů symbolicky vtělených do mohutných pilířů odráží jistotu základů z naší minulosti.

Lávka kontrastně subtilní je naopak obrazem naší křehké současnosti. Lávku, zvednutými rameny odpoutanou od svého okolí, vynášejí pevné a vysoké pilíře na úroveň, která jí dovoluje přečkat sílu tisícileté vody.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 7 - Veisser, Hora, Szíkora, Kutina. Autoři: Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. László Szíkora, Ing. Filip Kutin. Spolupráce: Ing. Lucie Prošková, Bc. Barbora Ochotná, Bc. Marie Čáslavská

Lávka bude jednou z mnoha spojnic břehů Vltavy. Neměla by si nárokovat více pozornosti než mosty ostatní, neměla by nad ostatními čnít.

Mostovka se vlní, aby sloužila potřebám přecházejících – uprostřed rozpětí kulminuje, aby poskytla rozhled, v místech napojení klesá a líže terén. Jeví se, jako by na místo byla odložena, a nedělá jí příliš velkou námahu zde spočívat. I na Štvanici se lávka jen nenápadně otírá o nově vytvořený kopec, který ji vynáší. Není patrné napětí, ale mnohem více uvolnění, které máme spojené s povalováním se. V hlavním řečišti lávka stojí na čtyřech subtilních nožkách. Lávka připomíná tvora, ještěra, nebo snad jezevčíka!

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 8 - Kaštánková + Sagasta s.r.o. Autoři: Ing. arch. Jana Kaštánková, Ing. Vít Hoznour. Spolupráce: Dušan Chytil, DiS., Bc. Jan Fišer, Ing. arch. Eliška Lichtnerová

Útok civilizace na přírodu, útok rostoucího města na ostrov. Stejně útočí miliony spermií na čekající vajíčko, než dojde k oplodnění a vzniku nového života. Spermie, pohyb a struktura DNA jsou základním tvarovým a konstrukčním východiskem návrhu. Lávka je rozdělena na tři části, přes vodu útočí dvě spermie, nositelky nového života z městských čtvrtí. Střed lávky nad ostrovem je vajíčkem a hlavičkami spermií na něj dorážejícími. Vítězka příroda v podobě zlaté spermie je přístupem na lávku z ostrova. Dynamický tvar lávky připomíná pohyb a neustálou proměnlivost života. Základ konstrukce je dvojitá šroubovice DNA, třetí zlatá znázorňuje spojení dvou protikladů, dvou břehů, civilizace a přírody. Děrování konstrukce vajíčka připomíná útoky ostatních spermií.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 9 - ROBUST architekti. Autoři: Ing. arch. Ondřej Busta, Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Helena Busta. Spolupráce: Ing. Martin Beneš, Ph.D., Claudio Marcotrigiano

Lávku tvoří dva mírně vzepjaté oblouky mezi říčními břehy a ostrovem, které lze jednoduše nakreslit či pojmenovat jako siluetu rozmáchlých ptačích křídel. Tyto oblouky nejsou v říčním korytě podepřeny a lávka nijak výrazně nevstupuje do siluety pražských břehů této části města.

Konstrukce je navržena jako ocelová s betonovými patkami, kde těleso lávky v nadvodní části tvoří dva ocelové trámy kosodélníkového průřezu, mostovku mezi ně vloženou pak pororošt. Nosné trámy jsou zároveň zábradlím a jejich hmota umožňuje snadné umístění liniového osvětlení mostovky v celé délce. Povrchová úprava všech ocelových částí mostní konstrukce je navržena v úpravě metalickým pozinkováním.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 10 - Art of City Engineering Konzultanty. Autoři: Babak Mottaleb Nejad, Morvarid Ghassemi Isfahani, Hiva Mardookh Rohani. Spolupráce: Ali Heshmat, Ali Kazei, Nasim Fathi, Hesam Mousavi Nejad

Významné body v městském designu a architektuře pražské lávky:

– zachování cenného vizuálního koridoru podél řeky navržením lehkého mostu s minimálním vizuálním dopadem na okolní výhled

– respektování rytmu opakujících se mostů na řece a jeho regenerace pomocí zachování designu oblouků s využitím současných a nejaktuálnějších architektonických technik ve struktuře a materiálu

– věnování pozornosti pozorovateli, který prochází pod mostem pomocí kombinace architektury a struktury

– vytvoření místa, kde je prostor k zastavení, komunikaci a výhledy na řeku nebo trávení času na křižovatce mostu a ostrova jako součást veřejného a městského prostoru.

– minimální manipulace na začátku a na konci mostu, v místě kde se napojuje na městskou strukturu a zachování určujících městských prvků v blízkosti přístavišť u mostu.

– ochrana přirozeného prostředí tím, že se vyvarování se řezání okolních stromů a snahy je zachovat při stavbě mostu.

– čitelné a jasné spojení mostu se sousedními ulicemi pro pěší a cyklisty, pro poskytnutí snadného přístupu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 11 - CMC ARCHITECTS a.s. + Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Autoři: CMC ARCHITECTS a.s. – David R. Chisholm, Vít Máslo, Adriano Ferrer, Mott MacDonald CZ s.r.o. – Pavel Brchel, Radek Hájek, Radek Vašátko, W Architecture & Landscape Architecture LLC – Barbara Wilks, Kate Cella, MB Architecture & Landscape architecture – Martin Barry. Spolupráce: Yuliya Pozynich, Marta Kyiashko, Jana Vichorcová, Elvira Ireri Islas Vaca, Eduard Mosieienkov, Leni Schwendinger, Radka Ondráčková, Alina Fornaleva

Tvář Prahy tvoří řada obloukových mostů z kamene, betonu a oceli rozkročených mezi břehy Vltavy. Krása průniků mostních linií je naší inspirací. Návrh je s pokorou vetkán do panorámatu města, klene se nízko nad horizontem, ale dost vysoko na to, aby nabídl velkolepé výhledy. Zdánlivě prostý tvar je oslavou inženýrské inovace, díky níž se pne jeden souvislý oblouk z Holešovic do Karlína, schopný odolat povodni. Dva podpůrné oblouky sbíhají na ostrov Štvanice. Most využívá ověřené a dostupné materiály i konstrukční postupy a jeho štíhlosti je dosaženo posledními možnostmi stavebního inženýrství. Lávka je určujícím článkem, jenž posune budoucí růst Holešovic, Karlína a ostrova Štvanice.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 12 - Ing. arch. Michal Palaščák. Autoři: Ing. arch. Michal Palaščák. Spolupráce: Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Martin Bělkovský, Ing arch. Kristyna Trojanová, Ing. et Ing. Petr Páleník, Ing. Stanislav Brtáň

Lávka z Karlína do Holešovic je koncipována jako tenká linka spojující oba břehy a napojující se na ostrov Štvanice v její nejexponovanější části.  Hlavním visuálním prvkem je subtilní konstrukce a přísná lineární geometrie. Lávka se nestává sebestředným elementem, ale ve svém pojetí se tím blíží spíše funkci městského mobiliáře než sofistikované inženýrské stavbě.  Lávka je osazená na niveletu karlínského protipovodňového valu a pokračuje lineárně do Holešovic. Nízká niveleta dává prostoru štvanice lidské měřítko a umožnuje příznivější nástup. Může sloužit i jako pavilon či altán stává se součástí ostrova.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 13 - jojko+nawrocki architekci s.c. Autoři: Marcin Jojko, Bartolomiej Nawrocki, Leszek Bojda, Agnieszka Weber, Lech Marcisz, Iwona Zaczek, Nina Piachota, Jakub Sahatqija, Beata Golas, Sebastian Dziedzic

Krajině i kulturně bohatý kontext v místě budoucí lávky Holešovice – Štvanice – Karlín směruje k návrhu objektu s minimálním vizuálním vlivem a respektováním stávajícího okolí. Proto je plánována investice výzvou nejen formální nebo konstrukční, ale i krajinářskou. Lávka navrhuje potřebné sloučení třech prostorů v co možná nejhomogennější a nejskromnější formě. Diskrétní povrch pěšího i cyklistického provozu posazen na vhodně tvarovanou páteř podepřenou několika subtilními sloupy a elegantním kotvením do břehů, umožňuje dovedné vložení struktury do stávající krajiny. Vnější povrchová úprava cortenovými plechy zapadá do okolní barevné palety města a rovněž připomíná místní paměť průmyslové části Prahy a dodatečné využití hlavního nosníku k sezení ukončeného dřevem navíc vybízí k pohodlnému pozorování siluety historického města.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 14 - Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. + Pavlíček Hulín architekti s.r.o. Autoři: Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Ing. Petr Nehasil, Ing. arch., M. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D. Spolupráce: Ing. arch. Jan Kvita

Pražské mosty přes řeku Vltavu vytvářejí v centrální části charakteristické panorama konstrukcí nad vodou, s horní mostovkou, pevnými pilíři a plochými oblouky. Lehkost, s jakou mosty řeku překračují, je výsledkem odvážných a na svou dobu technicky vyspělých řešení. Oblouky spoluvytváří městskou krajinu v neformální polyrytmii. Navržené řešení lávky potvrzuje nepsanou dohodu o technologické odvaze a městském, nenápadném řešení s oblouky pod mostovkou. Nová lávka je podobná – byl navržen uzavřený ocelový komorový nosník s horní mostovkou, proměnné konstrukční výšky a zakřiveného dolního pasu. Všech pět dilatačně oddělených částí nosné konstrukce bylo navrženo jako spojité vícepolové nosníky.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 15 - rala s.r.o. Autoři: Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Libor Hrdoušek, Ing. arch. Pavel Fajfr, Ing. arch. Tomáš Kroužil, Ing. Martin Havlík, Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

 

– co nejpřímější spojení čtvrtí s ostrovem nikoliv co nejpřímější spojení čtvrtí

– dvě lávky

– dvě etapy

– dvě investice

– levnější a rychlejší řešení

– dvě lávky vytváří na ostrově svojí propojovací smyčkou jádro potkání, střed všech tras ostrova a lávek

– jádro potkání – centrum komunikačního a společenského dění na ostrově – další potenciál rozvoje ostrova

– lávky nízké, bez výškové konstrukce, která nepatří do pražského údolí

– lávky mají nosnou konstrukci nad tisíciletou vodou

– lávky mají jednoduchou a elegantní konstrukci – nadčasovou

– lávky mají na svých koncích pozvolné rampy, jsou bezbariérové

– dvě lávky nerozdělují ostrov, průhled mezi nimi od jádra potkání k cípu ostrova je kontinuální – konceptuální.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 16 - Petránek, Štepánek, Fiala, Šír. Autoři: Matěj Petránek, Petr Štěpánek, Jan Fiala, Ivan Šír

Navrhli jsme novou lávku mezi Holešovicemi a Karlínem. Má pět polí a dvě ramena. Ramena působí jako spojité nosníky. Půdorysně jsou zalomena pod úhlem 19° a to v místě dutého středního pilíře, který zajišťuje propojení s ostrovem Štvanice. Naše lávka má míry 60–60–57–57–75. Celkem 309 metrů konstrukce. Je to konstrukce příhradová. Příčný průřez těla lávky vyplývá z tvaru ocelového nosníku HEB. Pásnici tvoří dolní betonová mostovka a horní betonové zastřešení, obojí zmonolitněno na trapézovém plechu. Stojinu tvoří ocelový příhradový nosník. Ten je ve svém měřítku natolik transparentní, že umožňuje libovolný pohyb po lávce. Naše lávka je HEBká.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 17 - Coluzzi, Schiavello, Venezia, Peroni. Autoři: Arch. Davide Coluzzi, Arch. Francesco Schiavello, Arch. Leonardo Venezia, Ing. Marco Peroni. Spolupráce: Fabio Tanzarella, Mgr. Jaroslava Holigová

Ačkoli je návrh na nový most přes Vltavu řešen jako zavěšená arkádová konstrukce o dvou obloucích a s dvěma mostními otvory (Karlín–Štvanice, Štvanice–Holešovice), lávka si zachovává charakter jedné plynulé elegantní linie. Kromě její urbanistické a komunikační funkce tak obohacuje městské panorama o nový příznačný estetický element. Technologie oblouku a táhel dodává nosní konstrukci lehkost a zároveň svou formou parafrázuje obloukové mosty typické při českou metropoli. Myšlenka projektu vychází ze tří hlavních principu – zachování kontinuity formy a funkčního vývoje, garance bezpečnosti v případě povodně a záruka proměnlivého estetického zážitku při přechodu lávkou i pohledu zvenčí.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 18 - Štorm. Autoři: Ing. Jan Štorm. Spolupráce: IHarch – Dipl. Arch. Irena Hrabincová, RECOC – Ing. Karel Košek

 

Lávka poskytne pěší a cyklistické spojení holešovického a karlínského břehu s výstupem na ostrově Štvanice. Minimální výška spodní hrany lávky během povodně je umístěna nad hladinou záplavy Q 2002 (189,10 m n. m.) + 1 m tedy 190,10 m n. m. (b. p. v.). Tvar lávky je inspirován šroubovicí DNA. DNA jako symbol vývoje, pohybu, propojení starého a nového. Věž na ostrově odkazuje na maják, který ukazuje lodím pevninu. Lávka je podepřena 6 betonovými sloupy o max. rozpětí pole 50 m Celá stavba je koncipována jako bezbariérová.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 19 - Společnost ,,OBLOUKY & PŘEDPJATÝ PÁS"/ Stráský, Hustý a partneři s.r.o. + Ing. arch. Jaroslav Černý. Autoři: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. arch. Jaroslav Černý. Spolupráce: Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Michal Jurik, Ph.D., Ing. Jaroslav Baron

Lávku tvoří předpjatý pás o třech polích podepřený dvěma oblouky přemosťujícími řeku Vltavu a plavební kanál. Lávka nejen převádí pěší a cyklistickou dopravu mezi Holešovicemi a Karlínem a spojuje je se Štvanickým ostrovem, ale také nad řekou vytváří prostor k setkání. Oblouky, které jsou tvořeny dvěma přímo pocházenými obloukovými žebry a které jsou situovány vně předpjatého pásu, propojují oba břehy s ostrovem. Na ostrově je předpjatý pás veden v půdorysném oblouku a je napojen na výtah, který umožňuje bezbariérové spojení s ostrovem. Paty oblouků a pás jsou spolu vzájemně spojeny tak, že vytváří úsporný samokotvený konstrukční systém, který namáhá základy převážně jen svislými silami.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 21 - WERKstudio (Carvalho, Kaufmann, Winkler GbR). Autoři: dazu architekten & WERKstudio. Spolupráce: dazu architekten, WERKstudio, Petr Janoš

Most překračuje řeku Vltavu ve čtyřech vyměřených krocích. Čtyři podobné rozpony trvale spojují pěší a cyklotrasy na obou stranách. Bezbariérový přístup je zajištěn v Karlíně, Holešovicích i na Štvanici. Je navrženo propojení cest k Holešovické tržnici a Rohanskému nábřeží. Celá konstrukce mostovky leží nad doporučenou minimální čistou výškou 190,10 m n. m. Konstrukce pod touto úrovní je omezena na pouhých pět identických pylonů, což snižuje možnost povodňového poškození. Snaha o jednoduchost a čistotu proniká do konceptu konstrukce i detailů. Ocelová konstrukce je semi-integrovaná a vyžaduje jen drobnou údržbu. Osvětlení poskytuje pohodlný přechod a propůjčuje konstrukci noční půvab.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 22 - OTA Atelier, s.r.o + Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Autoři: OTA Atelier s.r.o. – Tomáš Henel, Ondřej Fiala, Jiří Bláha, Eva Hrubanová, Mott MacDonald CZ s.r.o. – Michal Drahorád. Spolupráce: Klára Stachová (Ateliér Krajinka, krajinná architektura), Adéla Háková

Lávku tvoříme přirozeným propojením tří nástupních míst. Přímo z úrovně terénu z nich zdviháme štíhlé rampy, které se rovnocenně setkávají ve středu lávky. V prstenci nad ostrovem, vyzdvihnutém do korun stromů.  Prstenec je vyhlídkou, zpestřuje cestu po lávce a zároveň odděluje pohyb přes řeku od klidné nálady ostrova pod sebou. Pracujeme s tvarovou, konstrukční a materiálovou jednoduchostí. Používáme červeně probarvený beton, jednoduché ocelové zábradlí, subtilní průřezy konstrukčních prvků… vše tak, abychom se celkovým charakterem a náladou přiblížili lidskému měřítku.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 23 - Link projekt s.r.o. Autoři: Ing. Stanislav Brtáň. Spolupráce: Ing. et Ing. Petr Páleník, Ing. arch. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš

Zavěšená lávka přemosťující Vltavu je vynesena dominantním pylonem, který vynáší pavučinu závěsných lan a stává se jednoznačným orientačním bodem na řece. Pylon umístěný na Štvanici rozděluje rozpětí lávky na 113 msměrem ke Karlínu a 190 msměrem k Holešovicím. Rozkročený a jednou zalomený tvar pylonu vystupuje 75 mnad povrch ostrova. Mostovka je půdorysně i výškově vedena v oblouku se sítí závěsů na její vnitřní straně. Lávka na stranách karlínské hráze i bubenského nábřeží navazuje úrovňově. Ke Štvanici je přimknuta kruhovou rampou a schodištěm.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 24 - ov architekti s.r.o. Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch. Spolupráce: Ing. Jan Blažek, Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl, Ing arch. Klára Pohlová, Bc. Eliška Pomyjová, Ing. arch. Anna Schneiderová, Ing. arch. Magdalena Havlová

 

Jednoduchá subtilní lávka, která navazuje na tradici pražských mostů. Nízký oblouk a subtilní mostovka tvarem implikují lehký provoz pěších. Lávka obsahuje dvě hlavní zastavení. Náměstí, kde se kříží tři ramena lávky, je zdůrazněné kruhovým otvorem. Přináší atmosféře parku prvek hry. Druhé zastavení je tvořeno rozšířením mostovky nad řekou mezi Štvanicí a Holešovicemi. Lávka je ocelobetonová. Konstrukce je navržena jako spojitý rámový nosník s připojenou rampou.  Mostovku tvoří nosná ocelová komora se spřaženou železobetonovou deskou. Oblouky s náběhy od 2,5 mv uložení do 1,2 muprostřed rozpětí umožňují rozpon až 60 m Na ostrově Štvanice je navržen tuhý prstenec vetknutých pilířů, ostatní pilíře fungují jako kyvná stojka.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 25 - Finley Engineering Group International, s.r.o. Autoři: Ing. Jindřich Potůček, Ing. arch. Michal Potůček, Maxim D. Nasab, AIA, MRAIC. Spolupráce: Ing. Jindřich Potůček, Ing. arch. Michal Potůček

 

Holešovice a Karlín se po sto letech bouřlivě mění. Příliv životní energie, kumulovaný na obou nábřežích, najednou překoná poslední bariéru a vytvoří elektrický oblouk – novou lávku. Dynamická křivka, tančící nad hladinou řeky, se jen dotkne ostrova a již spěchá, aby své napětí uzemnila v pevných březích Vltavy. Lávka budiž poctou Františkovi Křižíkovi a Emilovi Kolbenovi, velikánům českého průmyslu, neodmyslitelně spjatými s oběma čtvrtěmi. Primárním prvkem konstrukce je oblouk, zvolený pro jeho únosnost, eleganci a jako odkaz na historické dědictví města. Nová lávka je nejen poklonou minulosti. Je současná designem i použitými materiály tak, aby upozornila svůj celoměstský význam.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 26 - Aulík Fišer architekti s.r.o. + Excon, a.s. Autoři: Aulík Fišer architekti – Ing. arch Jan Aulík, Ing. arch. Leoš Horák, Ing. arch. David Zalabák, Excon, a.s. – Ing. Vladimír Janata, CSc. Spolupráce: Ing. arch. Tugce Yilmaz, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Miroslav Lukeš, Ing. Dalibor Gregor Ph.D.

Hlavní kritéria subtilnosti a RACIONALITY, minimalizující zásah lávky do prostředí města i její náklady, rozšiřujeme v přiměřeném, menším rozsahu i o rekreaci v části mostovky. Vzhledem k výrazné rozdílnosti překonávaných šířek Vltavy, plavebního kanálu a různosti prostředí i výšek obou břehů, ve vazbě na povodňová opatření, jsme zvolili koncept dvou přímých lávek odlišného konstrukčního a architektonického principu protínajících se na ostrově. Delší lávka z Holešovického nábřeží má geometrii plochého oblouku na rozpětí 160 ma je zvedatelná. Kratší lávka z Karlínského břehu má geometrii rovných nosníků integrovaných do zábradlí, má čtyři pole, největší o rozpětí 53 mje pevné.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 27 - Seibert + Talaš, spol. s.r.o. Autoři: Matej Siebert, Roman Talaš, Matúš Brandner, Adam Šefčák. Spolupráce: Ivan Kulifaj, Marek Winkler, Michaela Polanská

 

Cílem návrhu je vytvoření uživatelsky komfortního a vizuálně atraktivního propojení obou břehů Vltavy s ostrova Štvanice. Komfortem rozumíme bezbariérovost, překonávání nejkratší trasy a nejmenšího výškového rozdílu, to vše za respektování požadavků protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 28 - Pavel Hnilička Architekti s.r.o. + Schmidt + Partner Bauingenieure AG. Autoři: Pavel Hnilička, Burkhart Trost, Jindřich Blaha, Jakub Hoffmann, Marek Řehoř. Spolupráce: Marie Blahová, Alexandra Jamnická (Hoffmannová), Filip Rašek

Lávku tvoří uskupení stuh, které vymezují prostor pro pohyb nad řekou a propojují oba břehy i ostrov. Stuhy jsou tvořeny nosnými ocelovými parapety. Díky nim může být podlaha nízká a částečně průhledná. Tento princip zajistí nízkou nivelitu mostovky, a tudíž kratší a pohodlnější nástupní rampy a schodiště. Zakřivení stuh vychází ze způsobu, jakým se lidé pohybují. V Holešovicích lávka navazuje na centrální osu tržnice a nálevkovitým schodišťovým prostorem doplňuje před prostor tržnice se secesními sochami. Štvanici lávka ladně přeletí subtilním tvarem a dotkne se jí až na méně atraktivním jižním okraji. V Karlíně lávka skončí na rozcestí s cyklostezkou a osa lávky naváže na osový kříž města.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 29 - Jose Alvarez, AIA (For Eskew Dumez Ripple, APC). Autoři: Yiqun Chen, Bin Yuan, Dennis Tow. Spolupráce: Ian O´Cain AIA, Jose Alvarez AIA, Guan Wang, Noah Marble, Haley Allen, Cassidy Rosen, Pavlo Losipiv & Marek Fikejz

 

Způsob, jakým lidé se rozhodli pracovat, žít a dojíždět se rychle mění. Nový design mostu by měl poskytnout vzrušující odpověď na transformaci a zdravé řízené společnosti. Musí reagovat na tento společenský posun, který je katalyzátorem pro přehodnocení našeho městského životního prostředí a vztahu k přírodě. Navrhovaná lávka poskytuje transformační příležitost vybudovat inspirující, moderní vize, která je inovativní, funkční, udržitelná, cenově dostupná a trvanlivá.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 30 - PETSCHNIGG ZT GMBH , Ing. arch. Martin Materna. Autoři: Jiří Mika, Petr Svoboda, Martin Materna, Anna Němcová, Iveta Šarmanová, Harmuth Petschnigg

 

Navrhujeme horizontální konstrukci o dvou spojitých obloukových polích z dodatečně předepjatého betonu, která výrazně nevystupuje nad obvyklou výšku mostů v pražském centru, čímž navazujeme na logiku kompozice vltavské osy. Z nejvyššího bodu mostovky naší lávky je výhled na panorama Hradu z jiného než obvyklého jižního pohledu. Lávka přejímá elementárně-archetypální tvar mostu jako oblouku mezi dvěma břehy.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 31 - Bongiana, Codato, Debiasi, Vendramin, Fragnito De Giorgio. Autoři: arch. Pierclaudio Bongiana, arch. Silvia Codato, Stefano Debiasi, Maria Chiara Vendramin, Maddalena Fragnito De Giorgio. Spolupráce: Claudia Ceccarello, Alberto Martini, Roberta Vettorato, Elisa Chigliaro, Andrea Giavarina, ing. Martina Donzello

 

Rozhodli jsme se projekt řešit rozdělením lávky přes Vltavu na dvě oddělená ramena. Delší z lávek se vyznačuje sérií podpěr s organickým nádechem, uspořádaných v nepravidelném rytmu. Druhá lávka přes splavnou část řeky bude realizována jako interpretace elegantního trojitého Vierendeelova nosníku. Napojení na ostrov Štvanice jsou řešena náspem, který bez nadměrného převýšení umožní pěším a cyklistům dostat se z jednoho břehu na druhý a napojit se na stávající stezky. Dominantou našeho projektu bude vysoký ukazatel směru větru.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 32 - Moxon Architects Ltd. Autoři: Ben Addy, Adam Holicska, Martin Hooton  & Joan Valls Mestre

 

Tento návrh lávky pro pěší v úseku Holešovice – Karlín je přímo spojen s územním plánováním. Stavební čára mostu odpovídá územní hranici přes řeku a zároveň navazuje soulad nevyrovnaných os na jednotlivých koncích. Svojí výraznou hierarchií a symetrií na severní straně vychází od starých jatek na holešovickém břehu. Podobně pak i na jižním břehu spojuje most s veřejnou oblastí silná stezka pro pěší společně s udržovanou cyklostezkou po horní straně říčního břehu. Třetí a možná i nejdůležitější „konec“ tohoto mostu leží na ostrově Štvanice, kde se nachází ohyb k západu, čímž návštěvníky přivádí k prostorám s občanskou vybaveností a atrakcemi. Provedení mostu předpokládá nové terénní úpravy, rampy a schodiště volně navazují na půdní hráze a klikaté chodníky. Celkovým řešením je tedy provedení mostu založené na předpokladu, že se jeho vliv do budoucna ještě rozšíří za stávající hranice podle potřeb uživatelů.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 33 - Ney & Partners. Autoři: Laurent Ney. Spolupráce: Jan Vávrovec, Saïd Sahmaoui

 

Cílem našeho návrhu je provést estetické, jednoduché a logické spojeni obou břehů Vltavy i s možností sestupu na ostrov Štvanice. V souladu se soutěžními podmínkami se držíme vymezeného území tak, jak je zakresleno na podkladových mapách soutěže. Na holešovické straně lávka výusti naproti hlavnímu vchodu do tržnice a na Karlínské straně na horní hraně protipovodňové hráze (v úrovni stávající cyklostezky). Další napojení na stávající komunikace na obou březích je logické a vyžaduje minimální investice.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 34 - BOQ architekti s.r.o. Autoři: Ing. arch. Miroslav Stach, Ing. arch. Jana Pavelcová. Spolupráce: Ing. Martin Čepelka

 

Dvě čtvrti. Dvě dynamicky se rozvíjející čtvrti a ostrov. Přímočaré propojení tří elementů. Nová „ulice“, která na cestě nabízí několik možných zastavení. Vyhlídka na Hradčany, vyhlídka na Rohan, zastavení v korunách stromů, průhled na kanál. Konstrukčně jednoduchý, subtilní a vizuálně odlehčený prvek svým tvaroslovím navazuje na dřívější pražské mosty a ctí jejich formu. Živý prvek, který má ambice přitáhnout místní obyvatele a vytvořit místo, které bude sloužit nejenom jako přímé propojení dvou břehů, ale také jako místo pro setkávání a relaxaci.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 35 - Maffeis Engineering SPA. + KRR Architektura s.r.o. Autoři: Ing. Massimo Maffeis, Karim Reda Rachidi, Ing. arch. Táňa Hložková Spolupráce: Biansi, M. Vivivani, D. Bisson, A. Maffeis, G. Fietta, F. Fittolani, Ing. arch. Marta Burešová Vlčková

 

Holešovice a Karlín jsou si tak blízké a zároveň tak vzdálené. Nová lávka propojí tyto dvě čtvrti a usnadní přístup pro pěší a cyklisty na ostrov Štvanice, který má nezpochybnitelný potenciál být oázou v rušném městě, avšak i kvůli své nedostupnosti je v současnosti Pražany opomíjen. Cílem je najít řešení lávky adekvátního měřítka, která umožní komfortní užívání, přinese lokalitě novou hodnotu a nebude vytvářet bariéry v místech napojení na jednotlivé břehy. Součástí návrhu je prověření konstrukčního řešení lávky. 

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 36 - Vukmanov, Kováříček. Autoři: Mag. arch. Adam Vukmanov, BcA. Jan Kováříček. Spolupráce: Ing. arch. Jiří Kováříček, Mag. Ing. Aedif Ivan Dolovčak, Dip. Ing. Tihomir Vučkovič, Dip. He Audio Ing. Martin Ožvold

 

Soutěžní návrh mostu Štvanice je koncipován jako akustická promenáda vybízející k zapojení všech lidských smyslů k interakci s unikátním prostředím ostrova. Krom propojení obou břehů Vltavy pro pěší a cyklisty most přenáší zvuky prostředí, do kterého je zasazen. Jedná se o zvuky fauny a flory ze Štvanice orientované směrem na karlínské a holešovické vyústění mostu. Ostrov Štvanice není pouze lokalitou mimořádného výhledu na Prahu, ale i přírodní oázou plné zvuků. Pravý zážitek z této lokality dochází až při zapojení návštěvníka do směsice zvuků zkomponovaných do hudebního podkresu. Akustická instalace zachycuje v přesně definovaných místech na protilehlých koncích mostu také lidský hlas. Tato hravá sonata mezilidských interakcí je prezentována jako druh městského hřiště pro návštěvníky z řad turistů a místních obyvatel. Neméně podstatnou je také cílená expanze tichého prostředí parku Štvanice do hlukem zatížených okolních částí Prahy pomocí struktury mostu. Všechna světová města bojují s vysokou úrovní hluku, včetně Prahy. Most pro Štvanici amplifikuje okolní zvuky vydávané stromy, ptactvem a Vltavou. Podél pěší a cyklistické trasy je na mostě umístěno několik menších amfiteátrů tlumících hluk a z toho pocházející zvukový šum. V těchto oblastech si návštěvníci mohou vychutnat odpočinek za poslechu vyfiltrovaných zvuků z různých zdrojů lokálního ekosystému.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 37 - monom works s.r.o. Autoři: Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza, Ing. arch. Jan Bradáč, Martin de Pablo Esteban, Jakub Vašek. Spolupráce: Ing. Michael Trnka CSc., Ing. arch. Lucie Nippertová, Ing. arch. Anna Slavíčková

 

Napojení jsou stejně důležitá, žádné významem nepřevyšuje ostatní. Šíře mostovky i rampy na ostrov je stejná. Propojení Holešovic a Karlína jako racionální konstrukce reflektující původní průmyslový charakter obou lokalit. Corten, jehož podstatou je přirozená barevnost, trvanlivost, bezúdržbovost. Štíhlé podpory podtrhují vnímání pevné linky na pozadí kulis města. Lávka je navržena jako spojitá ocelová konstrukce o sedmi polích s mezilehlou mostovkou o světlosti 4,0 m Jedná se o spojitý nosník s klouby.  Niveleta lávky je odvozena od úrovně povodně v roce 2002 + 1,0 m holešovická část je zdvižná. Hlavními nosnými prvky jsou dva plnostěnné nosníky tvaru "I" konstantní výšky 1900 mm.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh. č. 39 - Prof. Mag. Arch. Matias del Campo. Autoři: SPAN - Baukunst (del Campo/Manninger) OG, Matias del Campo, Sandra Manninger. Spolupráce: ARUP (Edwin Thie, Janwillen Breider), Andreas Ruhland, Koho Lin

 

Most je více než nejkratší spojení mezi dvěma body. Most je stejně kulturním ukazatelem jako lakmusový test technologického pokroku. Hlavním hnacím motorem této konstrukce lávky Holešovice–Karlín je formální repertoár českého kubismu, jehož šípy a diamantové tvary jsou hlavními morfologickými atributy. Projekt se přizpůsobuje tomuto jedinečnému slovníku a přeměňuje se na známý, avšak odlišný přístup k prastarému architektonickému problému mostu. Násobné a neúnavné opakování jemných a tenkých komponent se snaží vytvořit současně můstek s přítomností, identitou, charakterem a průhledností.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 40 - Ing. arch. Lumír Berčík. Autoři: Ing. arch. Lumír Berčík, Ing. Václav Králík MBA, Ing. Jan Růžička, Ing. Jakub Růžička

 

Náš návrh byl veden snahou o nalezení nejjednoduššího, nejlevnějšího a nejelegantnějšího řešení při respektování všech závazných podmínek soutěže. Kvalitní architektonické řešení pak vychází z čistoty, jednoduchosti a vtipu technické konstrukce. Naším řešením je ocelová příhradová konstrukce tvořená pěti vahadly a jedním prostým polem. Těchto šest prvků se jednoduchým způsobem běžným dovezeným zvedacím prostředkem v případě povodní zvedne po ocelových vodících sloupech nad požadovanou úroveň. Žádné stožáry a konstrukce nad břehy řeky, nenápadná a nejnižší možná lávka z nenápadného materiálu v korytu řeky, která přesně navazuje na nivelety komunikací na obou březích.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 42 - Hodek, Merger. Autoři: Ing. arch. Vladan Hodek, Ing. arch. Martin Merger. Spolupráce: Bc. Filip Klimeš, Ing. Marcela Váchová

 

Lávka bude plnit nepochybně významnou funkci v systému pěší a cyklistické dopravy, tento druh propojení mezi Holešovicemi a Karlínem, významnými pražskými čtvrtěmi, kde žijí a kam za prací dojíždějí desetitisíce obyvatel, dnes citelně chybí. Zároveň je zřejmé, že se lávka nebude nacházet v dopravní struktuře města v té nejvýznamnější pozici, neboť v její ose nenavazují důležité městské ulice. V budoucnu bude její vytíženost stoupat po dokončení zástavby Rohanského ostrova a oblasti Bubenského nádraží, páteřní spojení mezi Karlínem a Holešovicemi však vytvoří až dlouhodobě plánovaný most v osách tříd Komunardů a Křižíkova.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 43 - Pimpau & Bauer Architekten, Jan Derveaux, Studio C. Autoři: Jan Derveaux, Ruwen Rimpau, Hans-Georg Bauer, Nicole Zahner. Spolupráce: Barbara Bossan

 

Nově navrhovaná lávka navazuje na tradici pražských obloukových mostů. Řeku s ostrovem překlenuje pěti podélnými oblouky a její ukončení - v Karlíně „vltavským balkonem“, v Holešovicích systémem ramp – rozšiřují základní funkci lávky, jako spojnice dvou městských čtvrtí o další funkční náplň. Konstrukčně je lávka koncipovaná jako ocelová konstrukce uložená na betonových pilířích, která staticky působí jako průběžný nosník o proměnlivém průřezu. Obloukový profil lávky se tak propisuje i do pohledu shora. Směrem k pilířům se mostovka rozšiřuje a vytváří na lávce zklidněné zálivy mimo hlavní proud pohybujících se pasantů. Povrch mostovky je dlážděný cihlovými bloky. Zábradlí je koncipováno jako lehká tyčová konstrukce.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 44 - INGENI SA. Autoři: Etienne Bouleau, Baris Kansu, Kenneth Ross, Gabriel Guscetti. Spolupráce: Nicolas Dours, Loic Jacot-Guillarmod

Město Praha bylo v roce 2002 zaplaveno řekou Vltava. Hladina řeky neočekávaně stoupla o 9 ma značně poškodila mosty. Soutěžní výbor se prozřetelně rozhodl tomu do budoucna zabránit. Z důvodu bezpečnosti se konkrétně požaduje, aby nová lávka byla jeden metr nad záplavovou hladinou. Tato podmínka však má naneštěstí nepříznivý dopad na říční břehy a spojení na ostrov Štvanice, protože jeho řešení je velmi obtížné následkem předepsaných výškových poměrů. Alternativní snadnější řešení s užitím prvků pod předpokládanou nejvyšší povodňovou hladinou jsou z praktického hlediska vyloučena vzhledem k ohrožení předměty unášenými povodňovou vlnou.

Náš konstrukční návrh nového typu pohyblivého přemostění představuje jednoduché, ucelené řešení tohoto problému. Bude-li voda stoupat, most se prostě jen zvedne a sám automaticky zaujme takovou polohu tak, aby zůstal 1 mnad hladinou vody. Návrh současně řeší požadavky povodňové ochrany a dopravního napojení. Pohyblivé mosty obvykle vyžadují energii na pohánění motorizovaného pohybového mechanizmu. Tyto prvky však bývají citlivé na styk s vodou a nelze vyloučit jejich selhání. Z tohoto důvodu navrhujeme využití samotného vodního tlaku coby zdroje energie pro zvedání lávky. Lávku bude tedy zvedat voda stoupající povodňové hladiny. V bocích lávky jsou projektovány dutiny, ve kterých bude vznikat vztlak vynášející lávku nad předepsanou úroveň 190 m n. m.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 45 - DKFS Architects + MLP Munich. Autoři: DKFS Architects – Dirk Krolikowski, Falko Schmitt, Michael Scheuvens, MLP Munich – Hubert Busler

Minimální a elegantní silueta
Podstatným znakem tohoto návrhu je minimální silueta nové mostní stavby a díky své inovativní nosné konstrukce, která současně umožňuje jasné přečtení průběh sil ve stavbě. Elegantní silueta s respektem a citlivě zapadá do krajiny a vyniká na základě své jednoduchosti vzrušující jednoduchosti, štíhlosti a harmonie, zatímco nepopírá svou identitu jako moderní inženýrská architektura. Geometrické principy, elegance vygeneruje inženýrského a technického stavitelství generují logickou formu a přispívají ke kvalitě pobytu stavby, která krajinu nejen doplní, nýbrž zvýší její hodnotu.

Soutěžní panely

Textová část

 

 Návrh č. 46 - Bauchplan. Autoři: Bauchplan, Bauteiler GesmbH & CoKG, Ilex Design s.r.o. Spolupráce: Kay Strasser, Fernando Nebot Gomez, Lou Cartet-Dupuy, Štefan Zifčák

 

Pěší a cyklistická lávka Štvanice: scénické zastavení mezi dvěma vzkvétajícími sousedstvími. Lávka nově propojuje čtvrtě Karlín a Holešovice a zpřístupní náročně dostupnou krajinu ostrova Štvanice pro rekreaci. Trajektorie lávky je formována dvěma elegantně zakřivenými rameny, jejichž konkávnost vykresluje pomyslný tvar ležaté osmičky. Čistá linie návrhu se vyznačuje homogenní kompaktností a jemně splývá s krajinou a topografií ostrova i říčních břehů. Monolitická konstrukce se vyhýbá užití podpůrných pilířů za snížení nákladů výstavby a rizika poškození za zvýšeného průtoku. Svou elegancí lávka přináší novou estetickou kvalitu a současně zvyšuje prostupnost a bezpečnost veřejného prostoru.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 47 - Arge Madame Bollinger + Grohmann. Autoři: Madame Architects ZT GmbH, Bollinger+Grohmann Ingenieure

 

Nové pražské spojení přes řeku z Karlína do Holešovic je navrženo jako jedinečná, jednoduchá a elegantní figura. Spojuje oba říční břehy jednou nepřerušenou hmotou mostu, který je vynesený na centrálním smyčkovém pylonu z cípu ostrova Štvanice, na kterém se také nachází rampa, jejíž design působí jak virtuální stín hlavního nosného pylonu mostu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 48 - Paulo Guilherme Lopes Barreiros. Autoři: Paulo Guilherme, Lopes Barreiros, Jorge Silva

 

Tento projekt si dal za úlohu co nejpřesněji splnit program soutěže. Vaše formulace „Při návrhu nové lávky by proto měl být kladen důraz na respektování prostředí a minimální zásah do krajiny” byla výchozím bodem tohoto projektu. Navrhujeme lávku, která nebude pouhým prostředkem spojení břehů Vltavy a přístupu k ostrovu Štvanice, ale rovněž prodloužením pěších cest a cyklostezky, a tím se stane příjemným místem na trávení času s jemnými vlnami a zákruty a doprovodem místní vegetace podél lávky. Chceme takto dosáhnut harmonické rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Pohled na lávku je jedinečný a subtilně přítomný. Byl rovněž zohledněn nový projekt krajinné úpravy pro ostrov Štvanici.

Soutěžní panely

Textová část

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles