Skip to main content
Regulační plán je obdobně jak územní plán tzv. územně plánovací dokumentací a je tedy pro rozhodování závazný.

Pokud je potřeba nějaké území naplánovat velmi podrobně, pak je vhodným nástrojem regulační plán. V minulosti byly regulační plány v Praze hojně používány zejména v období první republiky. Dnes je v Praze jediný platný regulační plán na území Anenské na Praze 1.