Skip to main content

Inovační vouchery 14. 8. 2018

IPR Praha v roce 2014 spolupracoval na realizaci dotačního programu „Inovační vouchery v Praze - výzva 2014“, který navazoval na pilotní výzvu 2013. Program sloužil k podpoře spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi.

Cílem programu bylo podpořit navázání kontaktu mezi firmami a výzkumnými organizacemi tak, aby na základě úspěšného malého společného projektu rozvinuly vzájemnou spolupráci. Inovační vouchery tím pomáhají překonat nedůvěru ve vzájemnou spolupráci a otevírají firmám dveře do výzkumných organizací.

Inovační voucher představoval v této výzvě dotaci v hodnotě až 200 000 Kč která mohla pokrýt maximálně 70 % zakázky firmy u výzkumné organizace. Zbývajících 30 % hradila samotná firma. Tento voucher byl určen inovativním firmám se sídlem na území hlavního města Prahy na nákup znalostí (služeb) od pražských výzkumných organizací. Od roku 2009, kdy se poprvé objevily v České republice v Jihomoravském kraji, se inovační vouchery staly osvědčeným a vítaným nástrojem podpory spolupráce při transferu znalostí a technologií. Oproti běžným dotačním programům navíc voucher představuje výrazně nižší administrativní zátěž.

Výzva 2014 podpořila celkem 51 projektů celkovou částkou 8,4 mil. Kč. Dalších 3,8 mil. Kč vložily do projektů samotné firmy. Nejčastějším předmětem spolupráce bylo ověření nového technologického postupu nebo metodiky výroby a testování nových typů materiálů a jejich aplikace. Nejčetnějším typem výstupu spolupráce byly laboratorní zprávy, posudky a prototyp softwaru. Výstupy spolupráce firmy nejčastěji použily k rozšíření své nabídky a inovacím produktů. Nejoblíbenějším partnerem firem bylo České vysoké učení technické v Praze.

Podrobné informace o výsledcích výzvy 2014 najdete v níže uvedených dokumentech. K dispozici je také stručné vyhodnocení výzvy 2013.

Od roku 2018 realizuje další podporu typu inovační vouchery Magistrát hlavního města Prahy s podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Aktuální informace najdete na stránkách www.prazskyvoucher.cz.

Ke stažení

Výzva 2013:

Vyhodnocení dotazníkového šetření spojeného s podání žádostí o proplacení dotace - zpracováno z dat ke dni podání žádostí o proplacení dotace 30. 6. 2014 (2/2016, sešit č. 4)

Katalog projektů (8/2016, sešit č. 6)

 

Výzva 2014:

Úvodní vyhodnocení - zpracováno z dat ke dni ukončení výzvy k předkládání žádostí o inovační voucher 31. 10. 2014 (1/2015, sešit č. 1)

Vyhodnocení dotazníkového šetření spojeného s podáním žádostí o proplacení dotace – zpracováno z dat ke dni podání žádostí o proplacení dotace 30. 9. 2015 (12/2015, sešit č. 3)

Katalog projektů (8/2016, sešit č. 7)

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 o efektech a úspěšnosti projektu – zpracováno z dotazníkového šetření uskutečněného na podzim 2016 (1/2017, sešit č. 8)

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017 o efektech a úspěšnosti projektu – zpracováno z dotazníkového šetření uskutečněného na podzim 2017 (6/2018, sešit č. 9)

 

Ostatní:

Inovační vouchery ve vybraných zahraničních zemích a regionech (2/2015, sešit č. 2)

Vyhodnocení dotazníkového šetření „Budoucí výzvy typu inovační vouchery v Praze“ – zpracováno z dotazníkového šetření uskutečněného v květnu 2016 (6/2016, sešit č. 5)

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles