Skip to main content

Ostrov Štvanice

Magistrát hlavního města Prahy (Odbor hospodaření s majetkem) zadal kanceláři RKAW zpracování koncepčního dokumentu Manuál vize ostrova, jehož cílem je vytvoření scénáře využití obnovy ostrova Štvanice v Praze. Kancelář RKAW byla zpracováním pověřena na základě výsledků mezinárodní soutěže, obsazené více než 80 projekty v roce 2013. Ostrov Štvanice by měl plnit především funkci krátkodobé městské rekreace v nejširším pojetí a využívat jedinečný potenciál ostrova v centru Prahy.

alt
Předpokládaný harmonogram přípravy manuálu

2022

  • jaro–léto: organizace kulatých stolů s místními aktéry, zapojení veřejnosti do návrhové části
  • léto–podzim: finalizace manuálu
Zapojení veřejnosti 

Již na začátku roku 2021 byl ve spolupráci IPR Praha a zpracovatele RKAW vytvořen plán participace a na jaře proběhly kulaté stoly s klíčovými aktéry. Od června až do září 2021 v IPR Praha proběhly společně s externím dodavatelem participace City Upgrade participační aktivity pro veřejnost, v rámci kterých jsme sbírali podněty přímo od místních obyvatel a naopak jsme poskytovali informace o projektu a o ostrově. IPR Praha ve spolupráci s kanceláří RKAW v červnu a uspořádal představení návrhu veřejnosti a během července zkonzultoval návrh s klíčovými aktéry. Nyní bude zpracovatel vyhodnocovat podněty a výstupem bude finální návrh Manuálu vize ostrova. Všechny akce i novinky najdete na stránkách IPR Praha.

Závěrečná zpráva 

V rámci participace proběhlo v létě 2021 několik akcí – komentované vycházky s odborníky, konzultace, ankety, výstava atd.

Zde najdete přehled ze všech participačních aktivit a komunitního monitoringu. 

Jednotlivé panely z výstavy si můžete prohlédnout zde:

Kontakt

IPR Praha – Tereza Fasurová: fasurova@ipr.praha.eu

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles