Skip to main content

Praha chystá mezinárodní soutěžní dialog, v pražském meandru má vzniknout nový přírodní park

Území 56 hektarů na levém břehu pražského meandru má projít postupnou proměnou. Praha se chystá v příštích měsících vyhlásit soutěžní dialog a hledá multioborové mezinárodní týmy, které definují budoucnost území. Vzniknout tu má přírodní park, který propojí město s řekou a zároveň bude plnit protipovodňovou funkci. 

alt

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Magistrát hlavního města Prahy vypíšou v následujících měsících výběrové řízení, které proběhne formou soutěžního dialogu. Hledá se multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje projekt Parku Maniny a Koncepci Rohanského ostrova a Libeňského ostrova. „Jedná se o území o velikosti 56 hektarů podél pražského meandru. Cílem projektu je připravit y plán rozvoje lokality na příští desítky let, a především zpracovat projekt Park Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci,” představuje projekt Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj. „V území je potřeba spojit veřejná prostranství ve funkční síť a zkvalitnit ji, propojit novou výstavbu s původní historickou čtvrtí a napojit ji na řeku. V neposlední řadě je také nutné zajistit dostatečnou protipovodňovou ochranu města,” přibližuje Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. 
Soutěžní dialog se týká území 56 hektarů podél řeky Vltavy, z nichž naprostá většina je nezastavitelná. Budoucí rozvoj by měl respektovat historii místa, vycházet z jeho charakteru, posilovat místní identitu a odrážet divoký ráz tamní krajiny. V místě se nachází mnoho komunit a stakeholderů od kulturních spolků přes sportovní organizace, zahrádkářské kolonie až po tamní betonárnu a Libeňský přístav. IPR Praha je více než rok s místními aktéry v kontaktu, na jaře 2021 proběhlo několik workshopů a participačních aktivit, jejichž výsledky tvoří kostru zadání výběrového řízení. Kompletní vyhodnocení zapojení veřejnosti či historicko-přírodovědnou rešerši o Rohanském ostrově a mnoho dalších informací si můžete prohlédnout na webových stránkách projektu (zde). 

Projekt Rohanského a Libeňského ostrova je třetím rozsáhlým zeleným projektem na řece Vltavě. Již se pracuje na projektu Trojská kotlina či Soutok a mnoha dílčích projektech podél řeky. „V území se nachází výjimečný kubistický Libeňský most, jehož rekonstrukce se připravuje, na něj bude navazovat nový inundační most, který nabídne bezbariérové propojení s přímo prostorem Parku Maniny,” říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Na protějším břehu řeky bude postavena Vltavská Filharmonie, na kterou byla v srpnu 2021 vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž.

O projektu Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

Park Maniny, projekt, který vznikl jako jedno z protipovodňových opatřeních a obsahuje vznik nového ramene řeky, je dlouhodobě zanesený v Územním plánu hl. m. Prahy, od roku 2008 má územní rozhodnutí a v současné době již jedna jeho část i stavební povolení. Současný návrh je však zastaralý a je potřeba ho aktualizovat a navrhnout nový krajinářský projekt parku. Předmětem soutěžního dialogu je konkrétní podoba a fungování tohoto nově vzniklého kanálu a krajiny kolem něj. Projekt je však potřeba zasadit do širšího kontextu, proto součástí výběrového řízení je také vznik Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Očekáváme proto také vznik plánu strategického rozvoje na příští desítky let, urbanistický návrh, který bude řešit rozvoj krajiny do budoucna podél řeky. 

Co je soutěžní dialog

Výběrové řízení bude probíhat formou soutěžního dialogu. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější a není anonymní. Hlavní výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně rozvíjet zadání tak, jak se vyvíjí návrhy a názory všech zúčastněných. Základem soutěžního dialogu je společná debata všech zúčastněných stran – krajinářů, architektů, urbanistů, vodohospodářských inženýrů, politiků, zástupců úřadů, správců i důležitých místních aktérů, která slouží jako prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho kvalit i problémů a poznání požadavků všech zúčastněných stran a odborností v jejich kontextu, a tím jejich lepší pochopení. V rámci soutěžního dialogu vzniká pod rukama multioborových týmů několik návrhů paralelně, které jsou průběžně prezentovány na společných workshopech – všichni aktéři se tak mají možnost vyjádřit ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální návrh).

Kdo se může do soutěžního dialogu přihlásit
Do soutěžního dialogu se mohou přihlásit multidisciplinární týmy ve složení krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vohodoshopodářských odborníků.  Cílem je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy bude vybírat jedenáctičlenná komise odborníků různých profesí z České republiky a zahraničí. Přizváni budou experti na krajinu, urbanismus, sociální otázky, biologii, vodohospodářství a další obory. 

 

Více informací o projektu najdete na webových stránkách iprpraha.cz/rohansky-ostrov 

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles